Nieuwsbericht

Onderhoud Sluis Linne klaar

Gepubliceerd op: 21 december 2022, 11.16 uur - Laatste update: 28 februari 2023, 13.10 uur

De werkzaamheden aan Sluis Linne zijn klaar. De Combinatie Mourik-SWARCO (CMD) startte in mei 2022 aan het onderhoud.

Mourik Infra en SWARCO Mobility vernieuwden de nivelleersystemen. Daarvoor hebben ze de schuiven uit de putten gehesen en een werkplaats onder handen genomen. Op hetzelfde moment hebben ze de putten gecontroleerd en kettingen vervangen, waarmee de schuiven op en neer bewegen. Daarnaast heeft CMD de rioolschuifaandrijvingen vervangen.

Tijdens de onderhoudsperiode waren er korte belemmeringen voor waterverkeer, om de put droog te zetten. In deze put staan de schuiven, die onderdeel zijn van het nivelleersysteem. Deze belemmeringen hebben niet tot grote overlast geleid.

Onderhoud waterwegen Zuid-Nederland

We werken constant aan toegankelijke vaarwegenwaterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen we samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.

Daarbij zoeken we steeds naar de gezamenlijke overeenkomst in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken we die hinder zoveel als mogelijk en communiceren we er op tijd over.