Interview

Aanbestedingsprocedure voor de wegverbreding A2 op koers

Gepubliceerd op: 5 december 2022

Meteen nadat de minister in mei 2022 het uitvoeringsbesluit voor het project structurele verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide nam, zijn we de aanbestedingsprocedure voor de verbreding A2 begonnen.

Er hebben zich 4 kandidaten gemeld om het project uit te voeren. We hebben de eerste dialooggesprekken inmiddels met hen gevoerd. Hoe het traject er verder uit gaat zien, vertelt projectmanager Verbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide  Frans Hendrikx van Rijkswaterstaat.

De eerste gesprekken

‘Van de 4 kandidaten die zich hebben gemeld, gaan we met 3 partijen de verdere aanbesteding in’, vertelt Hendrikx. ‘In december 2022 valt 1 kandidaat af. Daarvoor beoordelen we het trechteringsproduct dat de kandidaten hebben ingeleverd. In het trechteringsproduct vertellen ze ons hoe ze het project willen aanpakken en hoe ze risico’s willen beheersen.’

Volgens Hendrikx is er nu nog niet over de technische inhoud van de opgave gesproken. Dat is onderwerp voor de volgende dialooggesprekken met de 3 overgebleven kandidaten.

Aanbestedingstraject

Voor de 3 kandidaten die deze uitdaging aan willen gaan en doorgaan naar de volgende fase, ziet de planning er als volgt uit:

Eind april 2023

Definitieve inschrijvingen van 3 bedrijven in de aanbesteding, met plannen van aanpak en prijs

Juli 2023

Definitieve gunning

September 2023

De aannemer gaat de opdracht verder uitwerken, ontwerpen maken, materiaal inkopen, het personeel op orde krijgen, het bouwterrein inrichten en andere voorbereidende werkzaamheden oppakken.

2024

Start werkzaamheden. De bouwtijd schatten we op ongeveer 3 jaar. Eind 2027 moet de aangepaste snelweg opengesteld zijn voor het verkeer.

‘We lopen goed op schema,’ zegt Hendrikx. ‘Tot nu toe gaat het heel fijn, al weet je natuurlijk nooit waar we in de huidige roerige wereld nog mee te maken krijgen. De aanbesteding is nu het belangrijkste en verloopt tot nu toe naar wens.’

Specifieke risico’s

De A2-verbreding Het Vonderen - Kerensheide is redelijk overzichtelijk voor de marktpartijen, vindt Hendrikx. ‘Het is een wegproject met daarbij onder andere een aantal viaducten, onderdoorgangen en geluidsschermen die we moeten vernieuwen, maar niet iets wat we nog nooit gedaan hebben. Ook qua financiële omvang denken we dat het geschikt is voor veel aannemers.’

De risico’s bij het werk op deze locatie hebben vooral te maken met de doorstroming en een veilige werkomgeving. We gaan in het verkeer bouwen in het smalste stukje Nederland, waar we geen gelijkwaardige omleidingsroutes hebben’, zegt Hendrikx. Dat denkwerk komt ook in handen van de uitvoerende aannemer.

Hendrikx: ‘De huidige A2 blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor het verkeer met 2x3 rijstroken met 90 km/u, maar dit betekent wel dat het aantal voertuigeenheden dat de weg binnen een bepaalde tijdsperiode kan verwerken minder wordt. Daarnaast zal er zeker rekening gehouden moeten worden met weekend- en nachtafsluitingen. Daar gaat de aannemer een faseringsplan voor maken: in welke volgorde wil hij het aanpakken en hoe past dat in het verkeer.’

De snelweg A2 loopt hier door een gebied dat, op het smalste stuk, van de Duitse tot de Belgische grens maar 4,6 kilometer breed is. In dit gebied liggen naast verschillende infrastructurele verbindingen, ook nog woon- en recreatiegebieden en bedrijventerreinen. Daarin is dit project zeker uniek.

Lokale betrokkenheid

In september 2022 zijn er uitvoeringsovereenkomsten ondertekend met provincie Limburg, waterschap Limburg en de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, waar dit deel van de A2 doorheen loopt. Met al deze partijen hebben we afspraken gemaakt over de werkzaamheden aan en rond de A2. Denk bijvoorbeeld aan eventuele wegafsluitingen of grondoverdracht voor en na de uitvoering. De omgeving kan meedenken via het A2VK Buurtenplatform.

Ook tijdens de Startbijeenkomst van de dialoogfase, op 14 september 2022 speelde het A2VK Buurtenplatform een rol. Voorzitter Kor Bonnema: ‘De startbijeenkomst met de 4 kandidaten was heel open en communicatief. Ik heb er een presentatie gegeven over de organisatie van het A2VK Buurtenplatform en hoe we verder geïnformeerd willen blijven tijdens de aanbesteding en uitvoering.’

'De manier waarop Rijkswaterstaat ermee omgaat geeft vertrouwen voor de uitvoering straks.'

Kor Bonnema

Het A2VK Buurtenplatform, dat de aangrenzende buurten vertegenwoordigt, is intensief betrokken geweest bij het Tracébesluit en later met de aandachtspunten richting de uitvoeringsfase. ‘Onze grootste zorg is de leefbaarheid in de buurten. Verkeersproblematiek, veiligheid en bereikbaarheid zijn voor ons de belangrijkste punten’, aldus Bonnema.

Hij vindt de samenwerking met Rijkswaterstaat prettig. ‘De manier waarop Rijkswaterstaat ermee omgaat geeft vertrouwen voor de uitvoering straks. We wachten nu eerst een tijd terwijl de aannemers hun aanbiedingen indienen. Zodra de uitvoerder is gekozen, gaan we weer samen met Rijkswaterstaat en die partij om tafel.’

Werkzaamheden België en Duitsland

We hebben op dit moment al contact over de werkzaamheden met België en Duitsland. ‘We willen weten of daar gelijktijdig werkzaamheden zijn vanwege beschikbaarheid van de omleidingsroutes,’ zegt Hendrikx. ‘We stemmen dit met het buitenland af. Door de ligging van de omleidingsroutes moeten mensen sowieso rekening houden met veel extra reistijd. Daardoor hebben we best een uitdaging op de A2VK tijdens de bouw.’

Bijzonder is ook dat er maar zeer beperkt rustige periodes zijn op A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. Hendrikx: ‘Het is zowel doordeweeks als in het weekend en ook in de zomermaanden druk op dit stuk snelweg.’