Werkzaamheden

Zuid-Willemsvaart: onderhoud aan Erpsebrug; 21 - 25 november 2022

Gepubliceerd op: 9 november 2022 - Laatste update: 30 maart 2023, 11:18

Aannemer Van Doorn vervangt van 21 tot en met 25 november 2022 de slijtlaag van de Erpsebrug over de Zuid-Willemsvaart in de gemeente Meierijstad.

Stremming weg- en vaarwegverkeer

De weg is van maandag 21 tot en met vrijdag 25 november gestremd voor alle wegverkeer, ook fietsers en voetgangers. Het wegverkeer kan gebruik maken van de bruggen in Veghel en Beek en Donk.

Voor de scheepvaart gelden er stremmingen in bepaalde tijdsblokken. Op maandag en dinsdag is er geen doorvaart mogelijk in de ochtend, op woensdag en donderdag van 07.00 tot 17.00 uur. Deze informatie voor de scheepvaart delen we via de reguliere informatiekanalen.

Geen aanpassing lastbeperking

Verkeer dat zwaarder is dan in totaal 41,4 ton mag nu niet over de brug. Dit heeft te maken met de veiligheid van de brug.

We hebben vanuit de omgeving de vraag gekregen of we de brug zodanig willen aanpassen dat de brug geen beperking meer heeft. We gaan deze beperking niet aanpakken bij deze werkzaamheden.

Weersgevoelige werkzaamheden

Het vervangen van de slijtlaag is weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk niet doorgaan en plannen we ze opnieuw in.

Onderhoud vaarwegen

We werken continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Deze werkzaamheden en storingen kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en voldoende water.