Project Zuidasdok kan doorgaan

Nieuwsbericht

Project Zuidasdok kan doorgaan

Gepubliceerd op: 18 november 2022 - Laatste update: 22 november 2022, 13:32

Vervoerregio Amsterdam, Haarlemmermeer, Noord-Holland, NS, KLM en Royal Schiphol Group hebben afspraken gemaakt met het Rijk over betere bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam. Zuidasdok kan doorgaan.

Door de afspraken is er nu financiering voor alle onderdelen van Zuidasdok. Het gaat hierbij om de ondertunneling van de A10 Zuid. Deze is nodig om station Amsterdam Zuid te kunnen uitbreiden. Ook verbreden we de A10 Zuid van 4 naar 6 rijstroken per rijrichting en het scheiden van doorgaand en bestemmingsverkeer.

Verbetering bereikbaarheid van noordelijke Randstad en Amsterdam

‘Dit is een belangrijke stap voor verbetering van de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad en Amsterdam. Ook is dit een belangrijke verbetering voor de leefbaarheid van Amsterdam Zuid’, zegt Hans Ruijter, directeur van Zuidasdok. ‘De A10 gaat onder de grond en station Amsterdam Zuid wordt omgebouwd tot een hoogwaardige openbaar vervoerterminal met winkels en voorzieningen. Daarnaast zal de aanpak van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel voor een veel betere en veiliger doorstroming van het verkeer gaan zorgen.’

Onderdeel van de afspraken is ook de aanleg van een 5e en 6e spoor bij station Amsterdam Zuid, vooral voor het internationale treinverkeer. Het 5e en 6e spoor zijn geen onderdeel van Zuidasdok, maar is er natuurlijk wel nauw mee verweven.

Noord/Zuidlijn en Ringlijn

De betrokken partijen hebben een akkoord bereikt over Zuidasdok. Ook is er een akkoord over het op termijn doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. Tot slot is er een akkoord voor de verkenning naar het 'dichtmaken' van de metroring (de Ringlijn). Dit willen we doen door het metrospoor tussen Isolatorweg (bij Sloterdijk) en Amsterdam centraal door te trekken.

De totale investering voor deze 3 grote openbaar vervoer- en infrastructurele projecten in de regio Amsterdam bedraagt 5,4 miljard euro. Hiervan is 1,5 miljard gereserveerd voor Zuidasdok.

Banen en woningen

Al deze investeringen zijn nodig om de 3 belangrijkste economische centra van de Metropoolregio Amsterdam beter met elkaar te verbinden. Het gaat dan om Amsterdam binnen de Ring A10, de Zuidas en Schiphol-Haarlemmermeer. Zo blijft de regio aantrekkelijk voor bedrijven uit binnen- en buitenland. Dit zal tot 2050 naar verwachting 270.000 extra banen opleveren. Ook is het doel om dan 325.000 extra woningen te bouwen.

Duurzaam reizen

De investeringen dragen verder bij aan aantrekkelijker reizen voor studenten en mensen die in de zorg, het onderwijs, kinderopvang of in de facilitaire dienstverlening werken. Deze groepen zijn vaak afhankelijk van het openbaar vervoer.

Ook zorgen de investeringen in het openbaar vervoer voor duurzamer reisgedrag. Het wordt aantrekkelijker om de trein te nemen, ook naar internationale bestemmingen. En het wordt gemakkelijker verschillende vormen van vervoer met elkaar te combineren, zoals de trein, metro en de fiets.

Op 28 november 2022 praat de Tweede Kamer over deze uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).