Nieuwsbericht

Intrekken beperkt schutten sluis Eefde

Gepubliceerd op: 16 september 2022 - Laatste update: 16 september 2022, 09:40

We gaan bij sluis Eefde met ingang van 16 september 2022 09.00 uur het beperkt schutten intrekken. Als gevolg van de toegenomen wateraanvoer via de Rijn is de waterstand bij Eefde weer op niveau en kan het waterpeil op het Twentekanaal worden gehandhaafd.

Bij het gemaal Eefde en in de Zuiderkolk van sluis Eefde zijn tijdelijke pompen geplaatst, die de functie van het gemaal overnemen bij laagwater. De pompen hebben het water uit de IJssel omhoog gepompt naar het Twentekanaal. Hiermee hebben we voorzien in de behoefte naar water en schade voorkomen aan dijken en kades.

Om geen water te verliezen tijdens het schutproces hebben we beperkt schutten ingesteld. Als gevolg van de toegenomen wateraanvoer via de Rijn is beperkt schutten op dit moment niet meer nodig.

Gezien de onvoorspelbaarheid van verwachte neerslag in het stroomgebied van de Rijn zijn nog wel enkele pompen in gebruik in de Zuiderkolk. Deze is daarom nog gestremd voor de scheepvaart.

Sluis Eefde en Twentekanalen

Sluis Eefde ligt in de IJssel, aan het begin van de Twentekanalen op de route naar Enschede en Almelo. De sluis wordt ook wel de poort van Twente genoemd, omdat het voor de binnenvaart de enige toegang is tot de Twentekanalen. Het is een belangrijke, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding.

Het Twentekanaal is ook een belangrijke schakel in het watersysteem van Twente, Achterhoek, het noordoostelijk deel van Overijssel en een deel van Drenthe, waarmee deze gebieden van water worden voorzien.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website Vaarweginformatie of bel met de gratis landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (7 dagen per week bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.30 uur).