Nieuwsbericht

Samenwerken in digitale platformen: hoe spelen we het spel met elkaar?

Gepubliceerd op: 7 juli 2022 - Laatste update: 8 juli 2022, 16:31

Buiten Rijkswaterstaat verzamelen veel partijen data. Op basis daarvan ontwikkelen ze nieuwe diensten. Wat betekent dat voor onze positie? Dat onderzoeken we in een reeks van 5 bijeenkomsten, georganiseerd door het programma Strategische Verkenningen en de Chief Data Officer (CDO). 

Tijdens de bijeenkomsten staan verschillende vragen centraal, zoals: hoe kun je als overheid tijdig reageren op de opkomst van platformen? En: hoe kunnen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen platformen benutten om samen te werken aan de grote ruimtelijke opgaven?

De bijeenkomsten worden gehouden in het kader van het nieuwe accent in het focuspunt Data en IV: RWS in data-ecosystemen. De eerste en tweede sessie vonden in maart en april plaats. In het onderstaande artikel blikken we hierop terug.

Een inventarisatie van digitale platformen, hun invloed en de rollen van RWS

In het nieuwe focuspuntaccent Rijkswaterstaat in data-ecosystemen onderzoeken we hoe Rijkswaterstaat zijn primaire processen wil verbinden aan de digitale buitenwereld. Als eerste stap inventariseerden we welke digitale platformen binnen ons werkveld actief zijn.

Op het gebied van mobiliteit verzamelen platformen als Waze en Flitsmeister bijvoorbeeld data over het hoofdwegennet. In de scheepsvaart doet Covadem hetzelfde voor de vaarwegdiepte van het hoofdvaarwegennet. Zo zijn er binnen elk domein wel platformen te vinden die raakvlakken hebben met het werk van Rijkswaterstaat.

We merken dat platformen steeds meer invloed hebben op eigen werkprocessen. Denk aan (1) hogere kosten, (2) nieuwe werkwijzen, kennis en vaardigheden, (3) veranderende taken en verantwoordelijkheden en (4) dilemma’s op het gebied van data-eigenaarschap, datakwaliteit en datagebruik.

We moeten ons op de een of andere manier tot deze platformwereld verhouden. De rollen die we nu innemen, ontstonden op natuurlijke wijze. We zijn toeschouwer, klant, partner, regisseur, mede-ontwikkelaar en eigenaar. In de toekomst moeten daar weloverwogen keuzes achter zitten.

De belangrijkste conclusies uit de eerste sessies

De 5 bijeenkomsten gaan dieper in op het maken van deze keuzes. In elke sessie staat een andere vraag centraal. In de eerste bijeenkomst introduceerden we bovengenoemde platformwereld rondom Rijkswaterstaat. De CDO dacht hardop na over de domeinen waarop Rijkswaterstaat als eerste de contacten met platformen zou willen intensiveren: assetmanagement en smart mobility.

Hoogleraar Bestuurskunde en Digitalisering Bram Klievink ging vervolgens in op een aantal spanningen waar een overheidsorganisatie als Rijkswaterstaat mee geconfronteerd wordt. Herkenbaar was de spanning tussen controle willen houden op de publieke waarden enerzijds en ruimte willen geven aan innovatieve platformconcepten anderzijds.

Conclusie uit de tweede sessie

De tweede sessie draaide om de vraag: hoe reageer je als overheid tijdig op de opkomst van platformen? De belangrijkste conclusie: we zitten er al middenin!

Martijn Arets (internationaal platformexpert) schetste een aantal handelingsperspectieven: grip proberen te krijgen op platformen, platformen inschakelen of zelf als een platform gaan opereren.

Zeger Schavemaker van de gemeente Amsterdam deelde vervolgens de visie van de gemeente op de openbare ruimte van de toekomst: 'Wij willen de Android van de openbare ruimte worden, door regie te voeren op alle mobiliteitsstromen en overzicht te hebben over het digitale speelveld.'

Interesse in een van de volgende sessies? Meld je aan of vraag informatie op.