Interview

Halverwege de verruiming van de Twentekanalen: hoe staat het ervoor?

Gepubliceerd op: 19 juli 2022

Aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens werkt in opdracht van Rijkswaterstaat hard door aan de verruiming van de Twentekanalen. Terwijl de werkschepen steeds verder het kanaal over trekken, is de ontwikkeling van het project alweer halverwege, volgens de planning. Een goed moment om terug te blikken én vooruit te kijken.

Gerard Zeeman, uitvoerder van Van Oord, en Ella Nanninga, projectmanager bij Rijkswaterstaat, vertellen over de stand van zaken.

‘Ruim een jaar geleden startten we met de werkzaamheden op en rondom het kanaal , vertelt Nanninga. ‘Het project draagt enorm bij aan het verbeteren van het waterwegennetwerk. Daarom ontvangen we ook subsidie van de Connecting Europe Facility (CEF). Dat richt zich op de ontwikkeling van een duurzaam en efficiënt Europees netwerk.' Nanninga geeft aan dat de betrokkenheid vanuit Europa niet alleen het belang van het kanaal zelf aantoont, maar ook de verruiming ervan. De uitvoering gaat tot nu toe heel goed, zegt ze.

Op schema

‘Alles verloopt volgens planning ', zegt Zeeman. ‘Hoewel die planning wel wat wijzigde toen we erachter kwamen dat de damwanden schever stonden dan we dachten. Maar we lopen weer helemaal op het aangepaste schema.’

Zeeman vertelt dat ze het afgelopen jaar voor natuurvriendelijke oevers hebben gezorgd en de damwanden voor ongeveer driekwart hebben vervangen. Ook met het baggeren en het aanbrengen van het zand-betonietmengsel zijn de op ongeveer de helft van het traject. ‘Tot nu toe zonder tegenslag. Onze focus ligt nu op het realiseren van de nieuwe zwaaikom bij Almelo en de verruimde zwaaikom Delden. Mooie deelprojecten waar we met onze specialisten aan werken.’

Goede communicatie

Zeeman geeft aan dat de communicatie tussen hun werkschepen en de recreatie- en beroepsvaart soepel verloopt. ‘Dat is ook nodig, omdat onze schepen, zoals de zandbentoniet-schepen en de damwand-schepen, steeds vaker in dezelfde gebieden werken. En als daar dan ook nog roeiers en beroepsschepen bij komen, dan kan dat alleen lukken als we goede afspraken met elkaar maken.’

Dat is volgens Zeeman een uitdaging waar iedereen heel goed mee omgaat. ‘Zo kunnen we met zo min mogelijk hinder voor onszelf, maar ook voor de omgeving en scheepvaart gestaag doorwerken.’

'Het is fascinerend dat het project waar 250 mensen tegelijk met 90 schepen aan het werk zijn zó soepel verloopt'

Kleine feestjes

‘Het is fascinerend dat het project waar 250 mensen tegelijk met 90 schepen aan het werk zijn zó soepel verloopt' , zegt Nanninga. ‘We werken aan een traject van 50 km en verwerken tegelijkertijd verschillende grote deelprojecten; een flinke klus dus! We zijn nog niet klaar, maar moeten ook tussentijds momenten vieren.’

Nanninga geeft aan dat ze het glas hebben geheven toen ze op de helft waren van het vervangen van de 35 km aan damwanden, omdat dat toch een hele prestatie was. ‘Ook toen het eerste schip bij de verlengde en vernieuwde gemeentekade in Delden aanlegde, was ik heel trots op wat we daar met zijn allen gepresteerd hebben.’

Voorspoedig vooruitzicht

Nanninga zegt het meest trots te zijn op de nieuw gecreëerde zwaaikom, omdat dat echt iets is wat hij ziet groeien. ‘Maar ook het overkoepelende duurzaamheidsdoel waar we hier aan bijdragen is prachtig. Het is mooi om nu al te zien dat de dieren gebruikmaken van de natuurvriendelijke oevers.’

Ze vertelt dat ze straks volgens het plan de Twentekanalen bevaarbaar hebben gemaakt voor klasse Va-schepen met een aflaaddiepte van 2.80 m. ‘En als er daardoor straks dagelijks veel minder vrachtwagens op de weg zijn, kunnen we heel tevreden terugkijken.’