Nieuwsbericht

Algerabrug vanaf windkracht 6 niet meer geopend voor scheepvaart

Gepubliceerd op: 12 juli 2022 - Laatste update: 13 juli 2022, 08:37

De Algerabrug (N210) in Krimpen aan de IJssel over de Hollandsche IJssel wordt vanaf 1 juli 2022 vanaf windkracht 6 niet meer geopend voor de scheepvaart. De brug is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid voor de Krimpenerwaard en bestaat uit een vast deel en een beweegbare basculebrug. Uit onderzoek blijkt dat het verouderde bewegingswerk van de basculebrug wordt overbelast.

Windbeperking

Om de brug veilig te blijven gebruiken is een windbeperking noodzakelijk. Voorheen ging de brug vanaf windkracht 7 niet meer open en vanaf heden vanaf windkracht 6 niet meer.

Hinder voor de scheepvaart

Jaarlijks draait de brug zo’n 1800 keer. Door de maximale windkracht voor het openen van de brug te verlagen van windkracht 6 naar windkracht 5, gaat de brug naar verwachting circa 90 keer per jaar minder open.

De hinder zal voor schippers een uur tot een dag zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van de mast, hoe lang het boven windkracht 6 waait en van het soort schip: containerschip, zeilschip of bijzonder transport. Hoge scheepvaart kan omvaren via de vaarweg Noordzee, kleinere schepen kunnen ook omvaren via de vaarweg Lek en de vaarweg Amsterdam-Rijnkanaal. Beide omvaarroutes kosten zo’n 24 uur extra. De belangrijkste partijen in de scheepvaart hebben we hierover al geïnformeerd.

Voor een betere doorstroming van zowel de pleziervaart als het wegverkeer hebben we wel al een gelijktijdige doorvaart ingevoerd. Plezierboten kunnen van twee kanten door de sluiskolk onder de brug doorvaren.

Forse opgave

We werken de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer.

Dit vergroot de kans op storingen en daarom worden ze nu vernieuwd. De Algerabrug is een van deze bruggen en staat daarvoor op de nominatie voor toekomstige renovatie.