Nieuwsbericht

Werkzaamheden vervanging brug 1 bij Hulsen kunnen verder

Gepubliceerd op: 18 november 2021, 10.37 uur

Maandag 15 november 2021 is de aspergestelling die bij Brug 1 bij Hulsen was aangetroffen, verplaatst.

Komende week kunnen de werkzaamheden worden opgepakt die nodig zijn om de brug te vervangen. De nabijgelegen woningen blijven voor de bewoners bereikbaar.

Hoe zat het ook alweer

Tijdens de werkzaamheden begin 2021 stuitte aannemer GSB op de aspergestelling. Deze was een voorloper van de in 1939 opgeleverde verdedigingswerken de Peel-Raamstelling. Na onderzoek zijn de gemeente Nederweert en Rijkswaterstaat in eerste instantie overeengekomen dat de aspergestelling behouden zou blijven en enkele meters verplaatst zou worden.

Nader onderzoek wees uit dat een deel van het bouwsel gesloopt moest worden, omdat er een hogedruk gasleiding in de weg ligt. Het verplaatsen van het bewaarde deel is maandag 15 november 2021 uitgevoerd.

Werkzaamheden Brug 1 Hulsen

Brug 1 Hulsen, gelegen over het voedingskanaal naar de Noordervaart, is aan vervanging toe. De constructie is verouderd en daardoor kan de brug op dit moment alleen lichte voertuigen dragen. Na vervanging van de brug is deze breder en sterker, waardoor de gewichtsbeperking van 3,5 ton niet meer van toepassing is. De nieuwe brug heeft dezelfde uitstraling zodat er in het beeld in de omgeving niet veel wijzigt.

Vanaf 22 november, na afronding van het verplaatsen van de aspergestelling, start de aannemer weer met de werkzaamheden om de brug te vervangen. De nabijgelegen woningen blijven bereikbaar en het verkeer blijft omgeleid via de reeds in werking gestelde routes. De verwachting is dat de werkzaamheden half maart 2022 zijn afgerond. Een deel van de werkzaamheden zijn weersgevoelig.

Onderhoud vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheert Rijkswaterstaat de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem.

Daarnaast werkt Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk wordt alles gedaan om dat tot een minimum te beperken.