Nieuwsbericht

Nieuwe digitale droogtemonitor is nu online!

Gepubliceerd op: 30 juni 2021 - Laatste update: 12 mei 2022, 10:44

De droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is vanaf 29 juni 2021 dagelijks digitaal te raadplegen in een nieuwe online omgeving.

Deze nieuwe variant geeft de mogelijkheid om actueler te informeren. Daarnaast is de informatie gemakkelijk toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de droogtesituatie in Nederland.

Actuele situatie

Het toeval wil dat de nieuwe droogtemonitor online komt in een periode die alles behalve droog te noemen is. Na 3 droge zomers op rij, is de zomerperiode van 2021 gestart met een neerslagtekort dat ver onder het gemiddelde ligt. Dat en nog veel meer zaken kun je waarnemen in de nieuwe online omgeving. De droogtemonitor brengt de actuele situatie van Nederland in beeld vanuit verschillende invalshoeken.

De informatie komt tot stand door een nauwe en intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat (als voorzitter van de LCW), de Unie van Waterschappen, het KNMI, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, IPO en Vewin.

Verschillende thema’s

De online droogtemonitor is opgedeeld in verschillende blokjes met ieder een ander thema. Voorbeelden van thema’s zijn: weer en neerslag, grondwater en bodemvocht, de afvoeren van de Rijn en de Maas, waterkwaliteit en verzilting en effecten voor gebruik.

Per thema bestaat er een verdiepingspagina. Op de verdiepingspagina staat meer informatie over het betreffende thema. De verdiepingspagina van ‘waterkwaliteit en verzilting’ bestaat bijvoorbeeld uit interactieve kaarten met informatie over de watertemperatuur en het zoutgehalte.

Waarom de droogtemonitor?

Als er sprake is van een (dreigend) watertekort, informeert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) en verwijst zij naar de online droogtemonitor. Juist in die perioden is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de huidige en te verwachten droogtesituatie, zoals rivieraanvoeren, neerslagtekort en waterpeilen. Daarnaast beschrijft de droogtemonitor de genomen maatregelen, bijvoorbeeld de peilopzet van het IJsselmeer of de gevolgen voor gebruikers, zoals scheepvaart, landbouw en natuur.