Nieuwsbericht

SBIR Circulaire Viaducten naar fase van prototypes met 3 veelbelovende oplossingen

Gepubliceerd op: 28 april 2021 - Laatste update: 8 december 2022, 10:57

Voor de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten zijn 3 consortia geselecteerd die een prototype circulair viaduct mogen realiseren.

10 consortia hebben op 16 maart 2021 de haalbaarheidsonderzoeken afgerond. De resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken zijn door de consortia op 24 maart 2021 gepresenteerd aan diverse projecten van Rijkswaterstaat in een kennisdeelsessie. De onafhankelijke beoordelingscommissie heeft op 23 april 2021 de namen bekend gemaakt van de 3 consortia die zijn geselecteerd voor de fase van het prototype.

De consortia die een prototype circulair viaduct mogen ontwikkelen zijn:

  • ViCi – modulaire boogconstructie, terugwinbare onderbouw
  • Nebest - Closing the loop
  • Royal HaskoningDHV – Hergebruik Prefabliggers

Kiezen tussen 10 veelbelovende oplossingsrichtingen

De onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit: Andrea Chao (Advocaat, Simmons & Simmons), Mark Huijbregts (Hoogleraar Integrale Milieu-analyse, Radboud Universiteit Nijmegen), Harald Versteeg (Transitiemanager, de Bouwcampus), Robert de Roos (Topadviseur Techniek, Rijkswaterstaat), Nils de Witte (Lecturer Strategy and Entrepeneurship, Hogeschool Utrecht) en Frederieke Knopperts (Programmamanager Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, Rijkswaterstaat), stond voor de uitdaging 10 voorstellen te selecteren die doorgaan naar de fase van het Prototype. Ze zijn geselecteerd op 3 criteria: (technische) haalbaarheid, economisch perspectief en impact van de oplossing.

In mei 2021 vindt de startbijeenkomst met de 3 geselecteerde consortia plaats. Rijkswaterstaat zal in nauwe samenwerking met de consortia te werk gaan om tot een prototype circulair viaduct te komen. Tijdens dit co-creatietraject zal de kenniscommunity van de Open Leeromgeving centraal blijven staan om het ontwerpen van circulaire viaducten verder te ontwikkelen. Hierin wisselen marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen.

Unieke samenwerking

Binnen de SBIR Circulaire Viaducten staat de transitie naar circulair bouwen voorop, niet het individuele project. Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben op een unieke manier samengewerkt. De kenniscommunity van de Open Leeromgeving staat in het hele traject centraal. Het streven is om zo veel mogelijk op basis van Open source informatie te delen. Consortia zijn dan ook hoger beoordeeld bij het verstrekken van een open licentie.

De invloed op circulair denken

Dat de impact van SBIR van grote betekenis is beaamt commissielid Andrea Chao: ‘Rijkswaterstaat handelt als een launching customer voor circulaire viaducten via het organiseren van deze SBIR én beïnvloedt de ontwikkeling van circulair denken tot ver buiten de grenzen van de infrasector. De impact van deze SBIR is niet te overschatten: deze SBIR heeft zonder meer deze 10 deelnemers een boost gegeven om hun innovaties verder te ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de partijen die niet zijn geselecteerd, hun ambities niet laten temperen. De achterliggende gedachtes en creativiteit bij deze innovaties kunnen ook toepasbaar zijn buiten het areaal van Rijkswaterstaat en in sommige gevallen zelfs buiten de infrasector.

Denk daarbij vooral aan uiterst innovatieve marktbenaderingen, out-of-the box kijken naar uitdagingen en discipline-overstijgend samenwerken. Zonder meer zal deze creativiteit andere partijen inspireren die willen bijdragen aan een circulair economie. Het is daarom mooi om te zien dat de deelnemers aan de SBIR aandacht vragen voor hun ontwikkelingen via (social) media. Ik roep hen op dat vooral te blijven doen, en daarmee het dialoog binnen én buiten hun eigen werkgebied te blijven zoeken. Mijn verwachting is dan ook dat deze SBIR tot een behoorlijk sneeuwbaleffect zal leiden, tot buiten de infrasector.

Benutten van alle voorstellen

In de SBIR Circulaire Viaducten is een investeringsbudget beschikbaar voor 3 te realiseren prototypes. De ambitie van Rijkswaterstaat gaat echter verder dan de prototypes binnen de SBIR. Ook de 7 andere consortia die een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan: Arcadis Nederland Consortium Vici, Heijmans Infra, Max Bogl Nederland, Mobilis, BESIX, Nebest, Royal Haskoning DHV, Studio RAP en Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs BV, hebben interessante voorstellen ingediend die een bijdrage leveren aan de transitie naar circulair werken.

Om de kennis en expertise van alle overige aanbiedingen die binnen de SBIR zijn ingediend te benutten en door te ontwikkelen wordt binnen het transitiepad kunstwerken aan een programma gewerkt om met de gehele keten het circulariteitsvraagstuk verder aan te vliegen.