Contactformulier schade door verruiming Twentekanalen

We verruimen de Twentekanalen zodat grotere en zwaarder beladen schepen straks vlotter en veiliger kunnen varen op de Twentekanalen. Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de kans op schade aan woningen of bedrijfspanden te voorkomen.

Deze kans op schade is erg klein. Dit weten we door diverse analyses en ervaringen van vergelijkbare werkzaamheden. We zijn extra zorgvuldig en oplettend bij de uitvoering van het project.

Het plaatsen van de nieuwe damwanden gaat gepaard met lokale trillingen in de buurt van de damwanden. Deze trillingen worden tijdens de werkzaamheden gemonitord en daarbij zorgen we ervoor dat deze binnen de landelijke grenswaarden blijven. Daarnaast kunnen de baggerwerkzaamheden kort invloed hebben op de grondwaterstand. Ook deze veranderingen houden we in de gaten met meer dan 254 peilbuizen.

Mocht u toch schade hebben aan uw woning of bedrijfspand, dan kunt deze melden via onderstaand formulier. Wij nemen uw schademelding in behandeling en onderzoeken of en welk verband er is met onze werkzaamheden.

  1. stap 1Vul in (status: Actief)
  2. stap 2Controleer uw gegevens (status: Onvoltooid)
  3. stap 3Verzenden (status: Onvoltooid)
Is de schade al ergens anders gemeld?
Privacy