Projectverloop

De projecten van Rijkswaterstaat verlopen grofweg in 5 fases. De inbreng van marktpartijen verschilt per fase.

Hieronder vindt u de beschrijvingen van de 5 fases.

Fase 1: initiatief

Voordat een project vorm krijgt, is er een initiatieffase. Rijkswaterstaat (of een ander overheidsorgaan) identificeert een knelpunt of probleem, waarvoor een oplossing noodzakelijk is.

Fase 2: verkenning

In de verkenningenfase wordt het probleem geanalyseerd. Er wordt nagedacht over mogelijke oplossingen. Ook wordt er gekeken naar de opties: gaan we het project zelf uitvoeren, of zetten we een externe partij in?

Fase 3: uitwerking

De voorkeursoplossing wordt uitgewerkt. Ook wordt er een beslissing genomen over de inzet van een externe partij. De uitwerkingsfase resulteert in een projectbeslissing, waarin wordt vastgelegd hoe het probleem wordt opgelost.

Fase 4: realisatie

In deze fase wordt het project uitgevoerd. Deze fase eindigt met de oplevering van het project.

Fase 5: beheer en onderhoud

Geleverde oplossingen zullen moeten worden beheerd en onderhouden. Of dit door externe partijen wordt gedaan of dat we dat zelf doen, verschilt per project.

We betrekken de markt bij iedere fase. Het grootste aandeel van marktpartijen zit echter in de realisatiefase en de beheer- en onderhoudsfase.