Adressen van organisatieonderdelen

Dit zijn de organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat met de adressen voor het indienen van ruimtelijke plannen.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?

Rijkswaterstaat Zee en Delta

Voor gemeenten in zuidwestelijke Delta:
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Afdeling Netwerk Ontwikkeling en Visie (NOV)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?


Voor gebied Noordzee:
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV)
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

Afdeling Vergunningverlening (VV)

Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T.a.v. loket ruimtelijke plannen

E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV)

Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T.a.v. loket ruimtelijke plannen
E-mail

Valt uw gemeente onder dit organisatieonderdeel?