Digitaal aanbesteden Inkoopdomein Bedrijfsvoering (IUC BV)

Digitaal aanbesteden Inkoopdomein Bedrijfsvoering (IUC BV)

Alle Europese aanbestedingen (en dus nog niet meervoudig onderhandse aanbestedingen) van het Inkoopdomein Bedrijfsvoering lopen digitaal. Aanmelden en inschrijven gaat uitsluitend en volledig via TenderNed.

Elektronisch aanbesteden vereenvoudigt aanbestedingsprocedures en verhoogt de efficiëntie en transparantie ervan. Voordelen behalen we doordat alle communicatie via 1 systeem verloopt, alle documentatie op 1 locatie staat en er slechts 1 versie van de stukken in omloop is – de digitale.

Administratieve lastenverlichting

Digitaal aanbesteden brengt dus administratieve lastenverlichting voor zowel aanbesteder als inschrijver en komt door eenduidigheid en traceerbaarheid ten goede aan de transparantie van het aanbestedingsproces. Het digitaal aanmelden en inschrijven via TenderNed vereist een digitale handtekening met beveiligingsniveau IV. Meer informatie hierover is te vinden op pagina Digitaal aanbesteden.