Praktische informatie

Praktische informatie

Voor vaarwegbeheerders is het belangrijk dat schippers zich melden bij de eerste IVS Nextpost die zij op hun route tegenkomen. Op die manier kan Rijkswaterstaat het verkeer op de Nederlandse hoofdvaarwegen goed monitoren.

In sommige gevallen zijn schippers wettelijk verplicht zich aan te melden bij een IVS Nextpost. Op deze pagina kunt u nagaan of uw schip of lading onder deze wettelijke verplichting valt. Dit is belangrijk, omdat het de manier van aanmelden beïnvloedt.

Wettelijk verplicht aanmelden

In onderstaande gevallen bent u wettelijk verplicht uw schip en lading aan te melden bij de eerste IVS Nextpost.

Als u op de Nederlandse (hoofd)vaarwegen vaart en uw schip of transport valt onder de bepalingen van artikel 2 van de regeling communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren. Vaart u op een Nederlandse vaarweg waar het Rijnvaartpolitiereglement van kracht is, vindt u deze bepalingen in artikel 12.01 van het desbetreffende reglement.

In deze voorschriften treft u niet alleen aan wanneer u meldplichtig bent, maar ook welke gegevens gemeld dienen te worden.

Elektronische meldplicht

In een aantal gevallen bent u zelfs verplicht de gegevens op elektronische wijze te melden. Vanaf 1 januari 2010 geldt deze verplichting al voor schepen welke 1 of meer containers vervoeren. Op 1 december van 2018 geldt de verplichting om elektronisch aan te melden ook voor alle tankschepen (ongeacht of het schip leeg of geladen is).

In de nabije toekomst zullen steeds meer categorieën van schepen of soorten vervoer onder de elektronische meldplicht gaan vallen. Rijkswaterstaat biedt hiervoor de gratis software van BICS (Binnenvaart Informatie- en Communicatie Systeem) aan. Voor alle overige schepen wordt het vrijwillig gebruik van BICS gestimuleerd.

Aanmelden met BICS

BICS brengt veel voordelen met zich mee:

 • BICS is strikt vertrouwelijk.
 • BICS is snel en betrouwbaar. U vult gemakkelijk gestandaardiseerde lijsten in.
 • Met BICS voldoet u aan de elektronische meldplicht voor containervervoer.
 • BICS verzorgt automatisch de opgaven voor de economische statistieken aan het CBS. U hoeft zelf niet meer maandelijks deze gegevens te verstrekken.
 • In BICS is het BAS-programma (Berekening en Analyse van de Seinvoering, de kegels) geïntegreerd. Met één druk op de knop weet u of uw (gevaarlijke) lading over water mag worden vervoerd en welke seinvoering daarbij hoort.

Meer informatie vindt u op de website van BICS.

Overige meldingen

In sommige gevallen treden er tijdens uw reis veranderingen op. In zulke gevallen is het verstandig dit door te geven bij de eerstvolgende IVS-post. In de volgende gevallen is het nuttig (soms zelfs verplicht) om informatie door te geven.

 • Als u uw reis voor meer dan twee uur onderbreekt. Anders reizen uw gegevens automatisch, maar onterecht, door naar de volgende IVS-post.
 • Als u na een onderbreking weer verder vaart meldt u dit aan dezelfde post waar u uw onderbreking aan door heeft gegeven. Als u zich namelijk niet opnieuw aanmeldt, maar wel heeft afgemeld, ‘reizen’ uw gegevens niet meer met u mee naar de volgende post.
 • Als uw gegevens onderweg wijzigen, zoals route, lading of het aantal opvarenden.
 • Als u uw plaats van bestemming bereikt, hoeft u zich overigens niet af te melden.

Doorgeven

De gegevens kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven. In veel gevallen wordt de marifoon gebruikt, maar het gebruik van BICS neemt de laatste jaren enorm toe. De schippers die BICS vrijwillig gebruiken zijn daarmee al voorbereid op de toekomst.

Koppelingen

Het IVS Nextsysteem is onder andere gekoppeld aan onderstaande informatiesystemen. Dit houdt in dat deze systemen als het nodig is onderling informatie uitwisselen.

 • Het Zeeuws Haven Informatie Systeem (ZHIS): systeem van Zeeland Seaports.
 • Het Duitse Melde- Und Informationssystem für Gefahrguttransporte auf bestimmten Binnenschiffahrtstrassen (MIB): verkeersbegeleiding op de Rijn en enkele andere Duitse vaarwegen.
 • Het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (BICS): elektronisch aanmelden van scheepsgegevens.
 • Het InfraWeb-systeem: elektronisch systeem voor alarmering, registratie en beslissings-ondersteuning bij calamiteiten op het water.
 • ENIGMA, het systeem van de haven van Gent.
 • HAMIS, het systeem van de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Document

Vragen IVS Next

Voor vragen over IVS Next kunt u het contactformulier Servicedesk Zakelijk invullen of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).