Slim watermanagement

Slim watermanagement

Door actief samen te werken op het gebied van waterbeheer, voorkomen we makkelijker overlast bij hoogwater. En kunnen we beter voor voldoende water zorgen in tijden van droogte.

Waarom?

  • Water slim verdelen over het gehele watersysteem is van groot belang: te veel water zorgt voor overstromingsgevaar en te weinig water veroorzaakt problemen voor bijvoorbeeld natuur, landbouw, industrie en scheepvaart.

Hoe?

Slim watermanagement beoogt het huidige watersysteem beter te benutten door een verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders in het operationele waterbeheer en met behulp van beschikbare (real-time) data, informatievoorziening en modellen.

Waar voorheen verschillende waterbeheerders naar hun eigen beheergebied keken en vooral eigen data gebruikten, werken zij nu actiever samen. Ze delen informatie en berekenen op basis daarvan wat de beste manier is om het water te verdelen over het gehele watersysteem. Zo pakken we het waterbeheer op als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Met wie?

We werken samen met waterschappen, STOWA, UvW, Deltares en andere kennisinstellingen. Zie ook Slim Watermanagement.