Kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden

Bodemverstikkend slib uit het Markermeer gebruiken we onder meer om eilanden en natuurlijke oevers te maken. Onder water komt hierdoor de bodem weer tot leven, boven water profiteren planten en dieren van het nieuw ontstane land. De kennis die dit project oplevert werkt als impuls voor meer innovaties binnen het kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden.

Waarom het kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden?

  • De ecologische kwaliteit van het Markermeer komt onvoldoende tot ontwikkeling door de ‘slibdeken’ die het bodemleven verstikt.
  • Natuurlijke leefgebieden voor planten en dieren, zoals oevers, land - waterovergangen en ondiepe zones, ontbreken.
  • De kennis die het project oplevert werkt als impuls voor meer innovaties binnen het kennis- en innovatieprogramma.
  • Met de kennis en ervaring die we binnen het programma opdoen versterken we de positie van Nederland als exportland van kennis op het gebied van ecologie, waterbouw en watergovernance.

Natuurlijke leefgebieden creëren

Slib uit het Markermeer, dat nu de bodem verstikt, gebruiken we op grote schaal om paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers te maken. Het verwijderen van de ‘slibdeken’ begint met de aanleg van een speciale slibgeul, dicht bij een eiland in aanbouw.

De natuur doet vervolgens het grootste werk: de stroming zorgt ervoor dat het slib in deze geul terechtkomt. Met een grote pomp op een ponton transporteren we het slib tenslotte naar het eiland. Daar laten we het rusten, waarna het inklinkt: na verloop van tijd verdampt het water in het slib en vermindert het volume.

Door de natuur in te zetten bij de afzuiging en verplaatsing van het slib ontstaan op een kosten-efficiënte en natuurlijke manier natuurlijke leefgebieden voor bedreigde planten en dieren. Deze methode van aanzuiging en inklinking van slib is op deze schaal nog niet eerder toegepast.

Voor de verdere ontwikkeling van dit project vormen overheid, bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstellingen in het kennis- en innovatieprogramma Marker Wadden een gezamenlijke strategie die de belangen van iedereen zoveel mogelijk dient.

Resultaten

In 2022 zijn de resultaten van het KIMA gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op de projectwebsite van Rijkswaterstaat Waterinfo Extra.