Slimme watermetingen

Slimme watermetingen

De innovatieve Smart Sensor Kit (SSK) van TU Delft maakt het verzamelen van data van onder meer waterstanden, waterkwaliteit en stroomsnelheid eenvoudig, goedkoop en effectief. Hiervoor koppelen we fysieke metingen aan digitale technieken.

Waarom?

  • Innovatieve toepassingen van nieuwe ICT-technieken kunnen Rijkswaterstaat grote kostenbesparingen opleveren.
  • Bereikbare en bruikbare data helpen ons en onze partners de taken beter uit te voeren.

Hoe?

De SSK verzamelt nuttige informatie op afstand, door middel van netwerksensoren. De kit verwerkt de informatie en maakt het mogelijk de resultaten te delen. Zo koppelen we de informatie van neerslagmeters bijvoorbeeld met modellen die waterstanden voorspellen. Dit, gecombineerd met de daadwerkelijke meetresultaten van de waterstanden, verbetert de voorspelde waterstandwaarden. Dat levert essentiƫle data op voor de waterveiligheid en de scheepvaart, maar ook voor bijvoorbeeld de land- en tuinbouw.