Routeontwerp van snelwegen

Routeontwerp van snelwegen

De snelweg en het landschap eromheen veranderen in rap tempo. Door de bouw van bijvoorbeeld geluidsschermen en bedrijventerreinen ziet het landschap er soms rommelig en volgebouwd uit. Routeontwerp is een manier van samenwerken aan een mooie en praktische omgeving op en langs de snelweg.

Bij Routeontwerp gaat het erom dat het ontwerp van een snelweg en zijn omgeving goed bij elkaar passen. Hierbij is het belangrijk om de sterke punten en mooie eigenschappen van de weg te benadrukken.

De weg en zijn omgeving: het visitekaartje van Nederland

'You've only got one chance to make a first impression'. Voor een toerist of zakenman is de eerste kennismaking met Nederland vaak een rit over de snelweg. Het is daarom geen overbodige luxe om ervoor te zorgen dat die snelweg en het omliggende landschap aantrekkelijk zijn vormgegeven.

Ook voor onszelf is een goed ingepaste autosnelweg een prettig gegeven. Onze wegen vormen namelijk de meest bezochte openbare ruimte. Miljoenen mensen maken er dagelijks gebruik van. Het zijn de tribunes waarvan zij het land beleven.

Het Routeontwerp biedt suggesties voor een aantrekkelijk wegenlandschap. Zo krijgt Nederland een landschap met kwaliteit, een visitekaartje om u tegen te zeggen!

Routeontwerp

Routeontwerp is toegepast op 4 routes:

Resultaat

De opbrengst van het Routeontwerp is te benoemen met drie kernwoorden: identiteit, samenwerking en kosten- en tijdsbesparing. Voor zowel de partijen op de weg als de partijen in de omgeving.

  • De weg: automobilist en wegbeheerder Voor de weggebruiker levert het Routeontwerp een veilig, herkenbaar en prettig snelwegennet op. De omgeving wordt beter beleefbaar. Voor de wegbeheerder is het Routeontwerp vooral nuttig. Het levert niet alleen een efficiĆ«nter planproces op, maar ook een eenvoudiger aanbestedingstraject, kostenbesparing in het onderhoud en een snelle doorloop van procedures.
  • De omgeving: omwonenden, gemeente, provincie, ondernemers, natuur- en landschapsorganisaties en projectontwikkelaars Routeontwerp draagt bij aan de versterking van de identiteit en samenhang in de stedelijke en landelijke gebieden. Gemeenten en bedrijven kunnen zich beter presenteren. Bovendien biedt het kansen voor het behoud en de versterking van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Door samenwerking tussen verschillende partijen worden elkaars kennis en mogelijkheden optimaal benut. Deze gebiedsontwikkeling leidt tot ruimtelijke kwaliteit, multifunctioneel ruimtegebruik en lagere kosten.

Routes!

Routes! is het Startboek Routeontwerp; over de kunst van het ontwikkelen en beschermen van ruimtelijke kwaliteit van de snelweg en zijn omgeving. Het bevat alle visies, leerpunten, best practices en handige informatie van Routeontwerp om ook in de toekomst met Routeontwerp aan de slag te blijven. Het boek is opgebouwd uit vier delen, of vensters.

In venster 1 wordt in gegaan op de kwintessens. Hierin wordt uitgelegd dat routeontwerp draait om het verbinden van belangen, fasen en schalen en hoe dit zich verhoudt tot inhoud en proces.

In het 2e venster wordt ingegaan op de werkwijze van Routeontwerp. In andere woorden: hoe verbinden we?

Venster 3 biedt een overzicht van de oogst. Wat zijn de ervaringen met de A2, A4, A12 en A27 en wat hebben we hiervan geleerd. En zit het met andere snelwegen?

Tenslotte wordt er in venster 4 een overzicht van deskundigen, documenten en werkvormen gegeven.