Planning

De komende jaren nemen we maatregelen om de veiligheid op de N50 te vergroten. Op deze pagina vindt u de planning van het project N50: vergroten verkeersveiligheid.

Wanneer

Klaar: nog niet bekend
2022

Traject Kampen – Kampen Zuid: snelheidsverlaging naar 80 km/u

2023

Traject Kampen – Kampen Zuid: tijdelijke fysieke rijbaanscheiding en halfverharding van de berm aanleggen

2023/2024

Traject Kampen Zuid – Hattemerbroek: verbetering bermen

2025/2026

Traject Kampen - Ramspol: fysieke rijbaanscheiding

Nog niet bekend

Traject Kampen – Kampen Zuid: wegverbreding naar 2x2 rijstroken

Nieuws