Hinder en maatregelen

De komende jaren nemen we maatregelen om de veiligheid op de N50 te vergroten. Op deze pagina vindt u de hinder en maatregelen van het project N50: vergroten verkeersveiligheid.

Tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u hinder ondervinden. Wanneer de hinder bekend is, vindt u op deze pagina de laatste informatie.

Maatregelen Kampen - Kampen Zuid

De verbreding van de N50 tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid is vertraagd vanwege de stikstofproblematiek. Het is onduidelijk wanneer de werkzaamheden starten. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat, in overleg met de gemeente Kampen en provincie Overijssel, besloten om tijdelijke maatregelen te nemen voor het vergroten van de verkeersveiligheid op dit traject.

Op de lange termijn wordt de N50 tussen Kampen en Kampen Zuid definitief aangepakt door middel van een verbreding van de weg en rijbaanscheiding.

De tijdelijke fysieke rijbaanscheiding moet de verkeersveiligheid bevorderen. Daarom verankeren we deze in de grond. Daarnaast brengen we halfverharding in de bermen aan, zodat hulpdiensten hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Momenteel worden deze werkzaamheden voorbereid en deze voorbereidingen vergen tijd. De tijdelijke maatregelen blijven totdat de verbreding is gerealiseerd.

Alleen het traject Kampen – Kampen Zuid staat op dit moment in de planning om verbreed te worden; niet de gehele N50. Dit heeft met het beschikbare budget te maken, maar ook met de urgentie van en problemen op dit traject.

Maatregelen Ramspolbrug – Kampen

Op het traject Ramspolbrug – Kampen realiseren we in 2025/2026 een fysieke rijbaanscheiding. Dit werk kunnen we pas inplannen en aanbesteden na onderzoek.

Andere maatregelen voor het vergroten van de verkeersveiligheid

We voeren ook een aantal kleine werkzaamheden uit tussen knooppunt Hattemerbroek en aansluiting Kampen Zuid. Deze dragen bij aan het vergroten van de verkeersveiligheid op dit traject. Het gaat hier bijvoorbeeld om het verbeteren van bermen.

Verder installeerden we een aantal jaar geleden bij Kampen richting Zwolle een filewaarschuwingssysteem. Dit systeem maakt weggebruikers alert op stilstaand verkeer verderop op de N50.

Veilig op weg

Uit controles van de politie blijkt dat een aantal weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houdt. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Zo kunnen weggebruikers zelf hun veiligheid vergroten: 

  • Houd de maximale snelheid aan
  • Houd voldoende afstand
  • Haal alleen in waar het mag
  • Laat u niet afleiden en rijd mobielvrij