Doelen en resultaten

De komende jaren nemen we maatregelen om de veiligheid op de N50 te vergroten. Op deze pagina vindt u de doelen en de resultaten van het project N50: vergroten verkeersveiligheid.

Een geschiedenis van kleine uitbreidingen en aanpassingen

De autoweg N50 kent een lange geschiedenis. Het eerste stukje N50 werd aangelegd in 1988, van Hattemerbroek naar Kampen. De jaren daarna is de weg steeds een beetje uitgebreid en aangepast, op basis van het beschikbare budget en de behoeften van dat moment. Daardoor is de N50 niet eenduidig ingericht en heeft niet de gehele N50 2 rijstroken in beide richtingen.

Wij nemen de komende jaren maatregelen om de veiligheid op de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en de Ramspolbrug te vergroten.

Oorzaken voor de verkeersonveiligheid op de N50

De inrichting van de N50 wisselt sterk. Op een groot deel van de weg is er geen fysieke rijbaanscheiding, waardoor de kans op frontale botsingen groot is. De meeste ongevallen vinden plaats tussen de aansluiting Ramspolbrug en Kampen Zuid. De laatste tijd is dat vooral tussen de aansluitingen Kampen en Kampen Zuid.

Oorzaken voor de verkeersonveiligheid op de N50, met name tussen Kampen en Kampen Zuid, zijn:

  • Er is maar 1 rijstrook per richting beschikbaar
  • De rijstroken zijn smal
  • De rijbanen zijn niet fysiek van elkaar gescheiden
  • Op dit traject staan vaak files
  • Vooral in de richting van Kampen Zuid is er meer invoegend verkeer vanaf de N307/Flevoweg dan de N50 aankan. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen

Uit controles van de politie blijkt dat een aantal weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houdt. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan. Zo zijn er bijvoorbeeld opvallend veel weggebruikers aangehouden die hun mobiel tijdens het rijden gebruikten.