Planning en aanpak

We werken aan de bereikbaarheid op de A7/A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Op deze pagina leest u meer over onze planning en aanpak.

Voorkeursalternatief verbetering bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

Het project is nu in de planfase waarin Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos de maatregelen uit het voorkeursalternatief onderzoeken en uitwerken in een ontwerptracébesluit (OTB). Dat is een voorstel van het plan van aanpak.

Met een milieueffectrapportage onderzoeken we de milieugevolgen van onze maatregelen. We kijken bijvoorbeeld naar de leefomgeving, natuur, doorstroming en verkeersveiligheid. Deze informatie verwerken we in het definitieve plan: het Tracébesluit (TB).

Milieueffectrapport

Van vrijdag 30 oktober tot en met 10 december 2020 kon u een zienswijze indienen over het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 Amsterdam – Hoorn. Hiervoor is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. Hierin was precies beschreven wat moet worden onderzocht (reikwijdte) en hoe diepgaand (detailniveau) het onderzoek moet zijn.

De resultaten hiervan worden opgenomen in een milieueffectrapport. Dit rapport wordt later gebruikt bij het vaststellen van een ontwerptracébesluit.

De Reactienota is inmiddels gereed. Hierin geeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat antwoord op de zienswijzen en adviezen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn.

De resultaten van al deze onderzoeken worden verwerkt in een milieueffectrapport. Dit document wordt gebruikt voor het ontwerptracébesluit en later het Tracébesluit waarin ook de exacte ligging van de verbrede A7 en A8 staan en hoe we ervoor zorgen dat deze straks pas in het landschap en de omgeving.

Daarnaast staan in het ontwerptracébesluit de gevolgen van de plannen op de omgeving en welke maatregelen Rijkswaterstaat daarvoor neemt. Op al deze plannen kunnen mensen op- of aanmerkingen maken. Onderstaande wegaanpassingen (van zuid naar noord en andersom) maken deel uit van het voorkeursalternatief in de structuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn:

 • Het openstellen van de reserverijstroken in de Coentunnel;
 • Het verbreden van de A8 naar 2x5 rijstroken tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam;
 • Het aanpassen van knooppunt Zaandam;
 • Het vervangen van de spitsstrook door een volwaardige derde rijstrook tussen knooppunt Zaandam en aansluiting A7 naar Purmerend-Zuid en vice versa;
 • Het verbreden van de A7 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 4 Purmerend-Zuid en aansluiting 6 Purmerend-Noord;
 • Het aanleggen van spitsstroken tussen Hoorn-Noord en Avenhorn.

De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een ontwerptracébesluit (OTB) en later in een Tracébesluit (TB), met het bijbehorende milieueffectrapport.

Meer informatie kunt u vinden op de website A7/A8 Amsterdam-Hoorn.

Corridor Amsterdam-Hoorn A7/A8

Het voorkeursalternatief bestaat naast de maatregelen aan het hoofdwegennet uit een breder pakket aan maatregelen. Deze maatregelen verbeteren de bereikbaarheid van het onderliggend wegennet, maar ook de andere vervoerwijzen, zoals per fiets en spoor. De uitvoering van deze maatregelen valt onder de verantwoordelijkheid van andere partijen:

 • Regionale planstudie AVANT (N516) (Vervoerregio Amsterdam)
 • Regionale planstudie Guisweg (Vervoerregio Amsterdam)
 • Werkgroep Afwaarderen A7 van rijksweg naar stadsweg knooppunt Zaandam-Prins Bernhardplein (Gemeente Zaandam)
 • Werkgroep Fiets (Gemeente Zaanstad)
 • Werkgroep Carpoolplekken (Gemeente Zaanstad)
 • Werkgroep OV-knooppunten en Hoornse lijn (Gemeente Purmerend)
 • Werkgroep Werkgeversaanpak (BREIKERS in opdracht van Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid)

Bekijk de video Samen werken aan een duurzame bereikbaarheid.