Planning en aanpak

We vervangen de brugklep en het bewegingswerk van de Haringvlietbrug en vernieuwen de technische systemen voor bediening, besturing en bewaking. Bekijk hier de volledige planning en aanpak van dit project.

Wanneer

Klaar: 2023
2022

Uitwerken en voorbereiden bereikbaarheidsmaatregelen

2023

Vervangen brugklep, bewegingswerk en technische systemen

1 januari 2023 - najaar 2023

Haringvlietbrug wordt niet bediend voor hoge scheepvaart (> 13 m)

9 juni 22.00 - 4 augustus 2023 23.00 uur

Haringvlietbrug afgesloten voor al het wegverkeer (snelweg en parallelbaan)

September 2023

Reservenachtafsluitingen Haringvlietbrug tussen 22.00 en 05.00 uur op 4, 5, 6 en 7 september (in augustus wordt besloten of deze nachtafsluitingen worden ingezet).

Weekendafsluiting Haringvlietbrug van vrijdag 8 september 22.00 tot maandag 11 september 05.00 uur.

Nachtafsluiting Haringvlietbrug tussen 22.00 en 05.00 uur op 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25 en 26 september.

Deze planning kan nog veranderen.

Aanpak vernieuwing beweegbare deel Haringvlietbrug

We knappen het beweegbare deel van de Haringvlietbrug grondig op. We vervangen de brugklep en het bewegingswerk, zoals de tandwielbaan en motoren. Daarnaast voeren we een nieuw, uniform systeem in voor bediening, besturing en bewaking van beweegbare bruggen (3B). Dit systeem hebben we al toegepast op de Wantijbrug. De Haringvlietbrug zal na renovatie worden bediend vanaf de Volkeraksluizen.

Haringvlietbrug dicht voor hoge scheepvaart

Sinds 1 januari 2023 is het beweegbare deel van de Haringvlietbrug aan het einde van zijn technische levensduur. We openen de brug daarom niet meer om de hoge scheepvaart (hoger dan 13 m) door te laten. Deze stremming voor de hoge scheepvaart duurt tot de beweegbare delen van de brug en de technische systemen zijn vervangen en getest. Dit zal naar verwachting in het najaar van 2023 zijn. 

De lage scheepvaart scheepvaart kan onder het vaste deel van de brug door en heeft zo geen last van de stremming van de brug en de renovatiewerkzaam.

Haringvlietbrug voor wegverkeer afgesloten

Het vervangen van de klep en het bewegingswerk van de brug is een ingewikkelde operatie. De vervanging vindt plaats van vrijdag 9 juni 22.00 tot vrijdag 4 augustus 2023 23.00 uur. Tijdens de vervanging is de Haringvlietbrug dicht voor verkeer.

Eerst hijsen we de oude klep en het oude bewegingswerk uit de brug. Daarna plaatsen we een nieuw bewegingswerk en kan de brugklep worden ingehesen. Op de brug worden de technische systemen geïnstalleerd. Daarna kan de brug weer open voor het wegverkeer.

Tenslotte moeten de nieuwe technische systemen worden ingeregeld en getest. Hiervoor is een aantal nachtafsluitingen van de weg noodzakelijk. Pas als we zeker weten dat alles veilig werkt, kunnen we de brug weer openen voor de scheepvaart.

Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel niet op hetzelfde moment afgesloten

Het beweegbare deel van de brug wordt naar verwachting in juni en juli 2023 opgeknapt. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, sluiten we de Haringvlietbrug van vrijdag 9 juni 22.00 tot vrijdag 4 augustus 23.00 uur volledig af voor al het wegverkeer.

Tijdens de vernieuwing van de Haringvliet brug houden we rekening met de renovatie van de Heinenoordtunnel. De Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel worden niet tegelijk afgesloten. Verder zijn we in gesprek met bedrijven om verkeer op de omleidingsroutes in deze periode te beperken. Lees meer over de hinder en de maatregelen.

We zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden met gemeenten, veiligheidsregio's, openbaar vervoer, bedrijven en andere belanghebbenden.

Renovatie vaste deel van de Haringvlietbrug in 2030

De renovatie van het vaste deel van de Haringvlietbrug staat gepland voor na 2030. Voor deze renovatie voeren we nu verschillende onderzoeken uit. Het werk aan het beweegbare deel van de brug kan niet worden uitgesteld en vindt daarom eerder plaats.

Werkkalender A29 2023

In de werkkalender ziet u wanneer wij werken aan de Haringvlietbrug. En wanneer de Heinenoordtunnel dicht is. We streven ernaar om de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel niet tegelijk af te sluiten.

Aan deze werkkalender kunnen geen rechten worden ontleend. De actuele planning staat in de tabel bovenaan deze pagina.

Animatie renovatie Haringvlietbrug

In een korte animatie laten we zien hoe we het bewegende deel van de Haringvlietbrug renoveren, wat de (vaar)weggebruiker hiervan gaat merken en hoe we de hinder kunnen beperken.

(Een animatie.) VOICE-OVER: De Haringvlietbrug verbindt Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant met elkaar. Dagelijks rijden er zo'n 66.000 voertuigen overheen. De brug ligt midden in een drukke scheepvaartroute en gaat open voor scheepvaart hoger dan 13 meter. De Haringvlietbrug bestaat al sinds 1964. Het verkeer is sinds die tijd steeds drukker en zwaarder geworden. De klep van de brug is door de drukte daarom toe aan een renovatie. Vanaf 1 januari 2023 tot in het najaar is de brug dicht voor schepen hoger dan 13 meter, en van 9 juni tot en met 28 juli 2023 voor al het wegverkeer. Schepen kunnen omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil, of via de Noordzee. Overige scheepvaart kan wel gewoon doorvaren. Snelwegverkeer wordt in die periode omgeleid via de Moerdijkbrug en de Haringvlietdam. We hanteren een strakke planning, waarbij we de tijd goed besteden. We snappen dat deze afsluiting lang aanvoelt, er moet dan ook veel gebeuren. Vanaf 1 januari verwijderen we oude installaties uit de brugkelder. De kelder wordt aangepast, zodat de nieuwe installaties erin passen. In juni en juli plaatsen we alle grote, nieuwe onderdelen in de kelder. Hiervoor verwijderen we eerst het dak van de brugkelder. Daarna voeren we betonreparaties uit aan de pijlers en hijsen we het oude brugdek eruit. Daarna beginnen we met het opbouwen. In de kelder plaatsen we een nieuwe tandbaan en de motoren. We plaatsen de gloednieuwe klep van de brug en stellen de nieuwe onderdelen. Op de brug komen nieuwe camera's, slagbomen, luidsprekers en seinen. Ook maken we het kelderdak weer dicht. Tot slot brengen we nieuw asfalt aan. Als in het najaar alle technische systemen zijn getest en veilig werken, is de renovatie klaar en kan de brug weer worden bediend voor de scheepvaart. Tijdens de afsluiting van de brug wordt het erg druk op de omleidingsroutes. Reizigers moeten in de spits rekening houden met flinke vertraging. Voor een betere doorstroming passen we wegen op een aantal punten aan. Voor fietsers en voetgangers zetten we een pont in en de intercity tussen Zeeland, Brabant en Rotterdam krijgt meer capaciteit. We kunnen niet alle hinder voorkomen. Ben je in staat thuis te werken, te carpoolen of de fiets of trein te pakken, dan raden we je aan dit te doen, zodat mensen die echt op pad moeten, hun bestemming kunnen bereiken. Later wordt ook het vaste deel van de Haringvlietbrug gerenoveerd. Als de totale renovatie is afgerond, is de Haringvlietbrug helemaal klaar voor de toekomst. Meer informatie? Kijk op: rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/renovatieharingvlietbrug. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2023.)