Planning en aanpak

Planning en aanpak

We vervangen en renoveren de brugklep en het bewegingswerk van de Haringvlietbrug en vernieuwen de bedieningssystemen. Bekijk hier de volledige planning en aanpak van dit project.

Wanneer

Klaar: 2023
Najaar 2021

Gunning opdracht en bereikbaarheidsplan definitief

2022

Voorbereiding uitvoering en bereikbaarheidsmaatregelen

2022/2023

Realisatie

De planning kan nog veranderen.

Aanpak vernieuwing beweegbare deel Haringvlietbrug

  • We knappen het beweegbare deel van de Haringvlietbrug grondig op. We vervangen de brugklep en het bewegingswerk, zoals de tandwielbaan en motoren. Daarnaast implementeren we een nieuw, uniform systeem voor bediening, besturing en bewaking van beweegbare bruggen (3B). Dit systeem is al toegepast op de Wantijbrug. De Haringvlietbrug zal na renovatie worden bediend vanaf de Volkeraksluizen.
  • Het vervangen van de klep van de brug is een complexe operatie. In de kelder van de brug vindt eerst een aantal voorbereidende werkzaamheden plaats. De vervanging van de klep vindt plaats tijdens een stremmingsperiode voor het wegverkeer en de hoge scheepvaart. Eerst wordt de oude klep uit de brug gehesen. Daarna wordt een gloednieuwe brugklep in de brug gehesen. Tenslotte worden in de basculekelder de nieuwe klep en de nieuwe systemen aangesloten. Tijdens de voorbereidende en afrondende werkzaamheden is de beweegbare brug afgesloten voor de hoge scheepvaart.
  • Om hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart te beperken, worden de werkzaamheden in een periode uitgevoerd waarin er minder verkeer is. We onderzoeken nog in welke (vakantie)periode we de werkzaamheden het beste kunnen uitvoeren.
  • We zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden met gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden.
  • We werken vanaf 2025 aan het vaste deel van de Haringvlietbrug. Hiervoor voeren we nu al diverse onderzoeken uit. Het werk aan het beweegbare deel van de brug kan niet worden uitgesteld tot 2025.