Planning en aanpak

De constructie van het viaduct in de A16 over de Hoofdweg (s109) in Rotterdam voldoet niet langer. Daarom vervangen we het hele viaduct. Zo kunnen weggebruikers het viaduct in de toekomst veilig blijven gebruiken.

Wanneer

Klaar: 2026
2021

Om de belasting te verminderen wordt sinds 2021 zwaar transport niet meer over het viaduct geleid en wordt het viaduct extra in de gaten gehouden.

2022

Om het viaduct veilig te kunnen blijven gebruiken tot aan de renovatie wordt het viaduct nu ook ondersteund.

2023

Voorbereidende werkzaamheden

2024 - 2025

Sloop bestaand viaduct, realisatie nieuw viaduct, viaduct gereed

2026

Opruimen werkterreinen

Deze planning kan veranderen.

Tijdelijke wegverlegging

We slopen het bestaande viaduct in 2024 en bouwen daarna een nieuwe. Om te zorgen dat het verkeer op de A16 in beide richtingen kan blijven rijden, werken we steeds aan 1 rijrichting van het viaduct. Om dit mogelijk te maken komt er een wegverlegging en plaatsen we een hulpbrug.

Eind 2025 gaat de A16 Rotterdam open voor verkeer, inclusief het nieuwe viaduct. De werkzaamheden aan het viaduct over de Hoofdweg sluiten hierop aan.

Bekijk ook de website A16: Rotterdam Vervanging viaduct Hoofdweg.