A16: renovatie viaduct over Hoofdweg Rotterdam (s109)

Waarom

  • Het viaduct in de A16 over de Hoofdweg (s109) in Rotterdam (direct ten zuiden van het Terbregseplein) is gebouwd in 1966.
  • De constructie van het viaduct in de A16 voldoet niet langer. Het viaduct is aan vervanging toe.
  • Om de belasting te verminderen, is sinds 2021 zwaar transport al niet meer over het viaduct geleid en wordt het viaduct extra in de gaten gehouden.
  • Tot aan de vervanging wordt het viaduct ondersteund. Door het viaduct te vervangen, blijft deze ook in de toekomst veilig te gebruiken en blijven de A16 en de regio bereikbaar.

Hoe

Vervanging van het viaduct

Tijdelijke ondersteuning van het viaduct

Heb ik last van de werkzaamheden?

Hinder voor de omgeving is tijdens het vervangen van het viaduct in 2024 niet te voorkomen. Het is nu nog niet duidelijk hoe groot de hinder zal zijn. Zodra dit bekend is, delen we dit met de omgeving. Om de regio bereikbaar te houden, trekken we samen op met de gemeente en andere organisaties.

Sinds 5 juni is de Hoofdweg (s109) in Rotterdam beperkt open voor verkeer, omdat het viaduct ondersteund wordt. De beperkte openstelling leidt tot hinder in de omgeving tot het moment dat het viaduct vervangen is. De vervanging staat voorlopig gepland voor 2024.

Wanneer

Klaar: 2024
2021

Om de belasting te verminderen wordt sinds 2021 zwaar transport niet meer over het viaduct geleid en wordt het viaduct extra in de gaten gehouden.

2022

Om het viaduct veilig te kunnen blijven gebruiken tot aan de renovatie wordt het viaduct nu ook ondersteund.

2024

Vervanging viaduct

Deze planning kan nog veranderen.

Nieuws

Onderliggende pagina's