Hinder en maatregelen scheepvaart

Op deze pagina vindt u een overzicht van stremmingen van de Botlekbrug. We streven naar een zo volledig en actueel mogelijk overzicht, toch blijven de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) altijd leidend.

Schepen hoger dan 14 m NAP en met een diepgang van meer dan 8,20 m ondervinden de meeste hinder van stremmingen van de Botlekbrug. Voor de oostelijke doorvaart geldt normaal een maximale diepgang van 8,20 m.

De diepte onder de brug is ruim 10 m (gelijk aan de westelijke doorgang). Iets ten noorden van de brug ligt alleen een zinkerbundel, waardoor er een dieptebeperking geldt voor de oostelijke doorvaart. Schepen die meer diepgang nodig hebben kunnen dus alleen door de westelijke doorvaart.

2 doorvaartopeningen beschikbaar

Vanaf het moment dat er voor de scheepvaart 2 doorvaartopeningen beschikbaar zijn, kunnen schepen de brug door beide hefdelen passeren (iedere vaarrichting een eigen hefdeel) en hoeven schepen niet op elkaar te wachten. Dit scheelt in de duur van een brugopening voor het wegverkeer. En bij werkzaamheden aan of een storing van het ene hefdeel, kan het andere hefdeel worden gebruikt. Let wel: de oostelijke doorvaart is minder diep en kan dus niet door alle schepen gebruikt worden.

Werk aan 1 hefdeel per keer

Er wordt zoveel mogelijk op 1 brugdeel tegelijk gewerkt, zodat het andere hefdeel beschikbaar blijft. Dit is alleen niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt de brug niet geheven en kan de hoge scheepvaart de brug niet passeren. Als dat mogelijk is, wordt er voor de hoge scheepvaart een doorvaartmogelijkheid geboden.

BAS-berichten

Met de stakeholders is afgesproken dat we stremmingen van de Oude Maas minimaal 6 weken van tevoren aankondigen, onder andere door middel van een BAS-bericht. Wij houden ons aan deze afspraak, zodat de scheepvaart op tijd kan inspelen hierop.

Overzicht stremmingen en geen bediening

Onderstaand een totaal overzicht van de hinder bij de Botlekbrug en de Spijkenisserbrug en overzichten van de hinder per kwartaal.

Wanneer er geen bediening is of wanneer er stremmingen zijn, is ook terug te vinden in de Berichten aan de Scheepvaart (BAS). Hieronder de laatst verschenen berichten aan de scheepvaart

Engelstalige documenten

Geen bediening

Als er geen bediening is, kunnen alleen schepen lager dan 14 m NAP de brug passeren. Dit kan door zowel de oostelijke als westelijke doorvaart. Voor de oostelijke doorvaart geldt wel een dieptebeperking van maximaal 8,20 m. Als dat mogelijk is, worden tijpoorten/doorvaartvensters aangeboden.

Stremming westelijke doorvaart

Bij een stremming van alleen de westelijke doorvaart kunnen schepen met een hoogte groter dan 14 m NAP en een diepgang van minder of gelijk aan 7 m gebruikmaken van de oostelijke doorvaart. Schepen met een grotere diepgang dan 7 m die gebruik willen maken van de oostelijke doorvaart moeten hiervoor in overleg met het Haven Coördinatie Centrum. Als dat mogelijk is, worden tijpoorten/doorvaartvensters aangeboden.

Stremming oostelijke doorvaart

Bij een stremming van alleen de oostelijke doorvaart kunnen alle schepen door de westelijke doorvaart.

Tijpoorten/doorvaartvensters westelijke doorvaart

Schepen die hoger zijn dan 14 m NAP en een diepgang hebben die groter is dan de passagemogelijkheid van de oostelijke vaargeul, kunnen, als dat aangeven wordt in de BAS, beperkt gebruikmaken van westelijke doorvaart. Dit kan dan met gebruik van tijpoorten/doorvaartvensters.

In de BAS staat ook aangeven onder welke voorwaarden een passage mogelijk is. Een mogelijke voorwaarde is dat schepen zich 24 uur van tevoren moeten aanmelden. 12 uur van tevoren volgt dan een definitieve go/no go. Wanneer een schip niet binnen de gestelde termijn is aangemeld vervalt de mogelijkheid van passage door de westelijke doorvaart en moet het schip wachten op de volgende aangeboden tijpoort/doorvaartvenster.

Handige links

Informatie over de actuele waterstanden en tijpoorten vindt u op de website Waterinfo. Het astronomisch getij is te vinden op de pagina Astronomisch getij. De lange termijn tijpoortviewer kunt u bekijken via de website Port of Rotterdam.

Werkzaamheden Botlekbrug

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden aan de Botlekburg vermeld die hinder veroorzaken voor de scheepvaart. De planning van deze werkzaamheden kan nog veranderen.

2024
Maart

In verband met regulier onderhoud en aanpassingen van de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • vrijdag 8 maart 20.00 tot zaterdag 9 maart 06.00 uur
 • woensdag 14 maart 22.00 tot donderdag 15 maart 05.00 uur
 • zaterdag 16 maart 23.00 tot zondag 17 maart 07.00 uur
 • woensdag 27 maart 22.00 tot donderdag 28 maart 05.00 uur
 • donderdag 28 maart 22.00 tot vrijdag 29 maart 05.00 uur
Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.
Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS): BAS030/2024
April

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • maandag 8 april 20.00 tot dinsdag 9 april 05.00 uur
 • dinsdag 9 april 20.00 tot woensdag 10 april 05.00 uur
 • woensdag 10 april 20.00 tot donderdag 11 april 05.00 uur
 • donderdag 11 april 20.00 tot vrijdag 12 april 05.00 uur
 • zaterdag 13 april 23.00 tot zondag 14 april 07.00 uur 
Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Mei

In verband met aanpassingen van de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • maandag 6 mei 07.00 tot vrijdag 10 mei 17.00 uur oostelijke doorvaart gestremd
 • zaterdag 11 mei 23.00 tot zondag 12 mei 07.00 uur. Doorvaartmogelijkheid bij een voormelding
 • maandag 13 mei 07.00 tot vrijdag 17 mei 17.00 uur oostelijke doorvaart gestremd
 • maandag 20 mei 07.00 tot vrijdag 24 mei 17.00 uur oostelijke doorvaart gestremd
 • maandag 27 mei 07.00 tot vrijdag 31 mei 17.00 uur westelijke doorvaart gestremd. Doorvaartmogelijkheid bij een voormelding

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Juni

In verband met regulier onderhoud en aanpassingen van de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • maandag 3 juni 07.00 tot vrijdag 7 juni 17.00 uur westelijke doorvaart gestremd
 • maandag 10 juni 07.00 tot vrijdag 14 juni 17.00 uur westelijke doorvaart gestremd
 • zaterdag 15 juni 23.00 tot zondag 16 juni 07.00 uur
 • maandag 17 juni 07.00 tot vrijdag 21 juni 17.00 uur westelijke doorvaart gestremd

Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Juli

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • dinsdag 2 juli 22.00 tot woensdag 3 juli 05.00 uur
 • woensdag 3 juli 22.00 tot donderdag 4 juli 05.00 uur
 • donderdag 4 juli 22.00 tot vrijdag 5 juli 05.00 uur
 • zaterdag 27 juli 23.00 tot zondag 28 juli 07.00 uur

Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Augustus

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • zaterdag 10 augustus 23.00 tot zondag 11 augustus 07.00 uur
 • maandag 12 augustus 20.00 tot dinsdag 13 augustus 05.00 uur
 • dinsdag 13 augustus 20.00 tot woensdag 14 augustus 05.00 uur
 • woensdag 14 augustus 20.00 tot donderdag 15 augustus 05.00 uur
 • donderdag 15 augustus 20.00 tot vrijdag 16 augustus 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

September

In verband met regulier onderhoud en aanpassingen van de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • zaterdag 7 september 23.00 tot zondag 8 september 07.00 uur
 • maandag 9 september 20.00 tot dinsdag 10 september 05.00 uur
 • dinsdag 10 september 20.00 tot woensdag 11 september 05.00 uur
 • woensdag 11 september 20.00 tot donderdag 12 september 05.00 uur
 • donderdag 12 september 20.00 tot vrijdag 13 september 05.00 uur
 • zaterdag 14 september 06.00 tot 22.00 uur
 • zaterdag 21 september 06.00 tot zondag 22 september 06.00 uur

Voor de hoge scheepvaart zijn, met uitzondering van zaterdag 14 en zaterdag 21 en zondag 22 september, doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Oktober

In verband met regulier onderhoud en aanpassingen van de verbinding voor (brom)fietsers en voetgangers is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • dinsdag 8 oktober 22.00 tot woensdag 9 oktober 05.00 uur
 • woensdag 9 oktober 22.00 tot donderdag 10 oktober 05.00 uur
 • donderdag 10 oktober 22.00 tot vrijdag 11 oktober 05.00 uur
 • zaterdag 12 oktober 22.00 tot zondag 13 oktober 22.00 uur
 • zaterdag 19 oktober 23.00 tot zondag 20 oktober 07.00 uur

Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

November

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • zaterdag 9 november 23.00 tot zondag 10 november 07.00 uur
 • woensdag 13 november 20.00 tot donderdag 14 november 05.00 uur
 • donderdag 14 november 20.00 tot vrijdag 15 november 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

December

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • donderdag 5 december 22.00 tot vrijdag 6 december 05.00 uur
 • zaterdag 7 december 23.00 tot zondag 8 december 07.00 uur
 • donderdag 12 december 22.00 tot vrijdag 13 december 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart zijn doorvaartmogelijkheden bij een voormelding.

Voor stremmingen voor de scheepvaart zie de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).