Hinder en maatregelen scheepvaart

Hinder en maatregelen scheepvaart

Op deze pagina vindt u een overzicht van hinder bij de Botlekbrug. We streven naar een zo volledig en actueel mogelijk overzicht, toch blijven de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) altijd leidend.

Schepen hoger dan 14 m NAP en met een diepgang van meer dan 8,20 m ondervinden de meeste hinder van de werkzaamheden op en aan de Botlekbrug. Voor de oostelijke doorvaart geldt normaal een maximale diepgang van 8,20 m.

De diepte onder de brug is ruim 10 m (gelijk aan de westelijke doorgang). Iets ten noorden van de brug ligt alleen een zinkerbundel, waardoor er een dieptebeperking geldt voor de oostelijke doorvaart. Schepen die meer diepgang nodig hebben kunnen dus alleen door de westelijke doorvaart.

2 doorvaartopeningen beschikbaar

Vanaf het moment dat er voor de scheepvaart 2 doorvaartopeningen beschikbaar zijn, kunnen schepen de brug door beide hefdelen passeren (iedere vaarrichting een eigen hefdeel) en hoeven schepen niet op elkaar te wachten. Dit scheelt in de duur van een brugopening voor het wegverkeer. En bij werkzaamheden aan of een storing van het ene hefdeel, kan het andere hefdeel worden gebruikt. Let wel: de oostelijke doorvaart is minder diep en kan dus niet door alle schepen gebruikt worden.

Werk aan 1 hefdeel per keer

Er wordt zoveel mogelijk op 1 brugdeel tegelijk gewerkt, zodat het andere hefdeel beschikbaar blijft. Dit is alleen niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt de brug niet geheven en kan de hoge scheepvaart de brug niet passeren. Als dat mogelijk is, wordt er voor de hoge scheepvaart een doorvaartmogelijkheid geboden.

BAS-berichten

Met de stakeholders is afgesproken dat we stremmingen van de Oude Maas minimaal 6 weken van tevoren aankondigen, onder andere door middel van een BAS-bericht. Wij houden ons aan deze afspraak, zodat de scheepvaart op tijd kan inspelen hierop.

Overzicht stremmingen en geen bediening

Onderstaand een totaaloverzicht van de hinder bij de Botlekbrug en overzichten van de hinder per kwartaal.

Wanneer er geen bediening is of wanneer er stremmingen zijn, is ook terug te vinden in de Berichten aan de Scheepvaart (BAS). Hieronder de laatst verschenen berichten aan de scheepvaart:

Engelstalige documenten

Geen bediening

Als er geen bediening is, kunnen alleen schepen lager dan 14 m NAP de brug passeren. Dit kan door zowel de oostelijke als westelijke doorvaart. Voor de oostelijke doorvaart geldt wel een dieptebeperking van maximaal 8,20 m. Als dat mogelijk is, worden tijpoorten/doorvaartvensters aangeboden.

Stremming westelijke doorvaart

Bij een stremming van alleen de westelijke doorvaart kunnen schepen met een hoogte groter dan 14 m NAP en een diepgang van minder of gelijk aan 7 m gebruikmaken van de oostelijke doorvaart. Schepen met een grotere diepgang dan 7 m die gebruik willen maken van de oostelijke doorvaart moeten hiervoor in overleg met het Haven Coördinatie Centrum. Als dat mogelijk is, worden tijpoorten/doorvaartvensters aangeboden.

Stremming oostelijke doorvaart

Bij een stremming van alleen de oostelijke doorvaart kunnen alle schepen door de westelijke doorvaart.

Tijpoorten/doorvaartvensters westelijke doorvaart

Schepen die hoger zijn dan 14 m NAP en een diepgang hebben die groter is dan de passagemogelijkheid van de oostelijke vaargeul, kunnen, als dat aangeven wordt in de BAS, beperkt gebruikmaken van westelijke doorvaart. Dit kan dan met gebruik van tijpoorten/doorvaartvensters.

In de BAS staat ook aangeven onder welke voorwaarden een passage mogelijk is. Een mogelijke voorwaarde is dat schepen zich 24 uur van tevoren moeten aanmelden. 12 uur van tevoren volgt dan een definitieve go/no go. Wanneer een schip niet binnen de gestelde termijn is aangemeld vervalt de mogelijkheid van passage door de westelijke doorvaart en moet het schip wachten op de volgende aangeboden tijpoort/doorvaartvenster.

Handige links

Informatie over de actuele waterstanden en tijpoorten vindt u op de website Waterinfo. Het astronomisch getij is te vinden op de pagina Astronomisch getij. De lange termijn tijpoortviewer kunt u bekijken via de website Port of Rotterdam.

Werkzaamheden Botlekbrug

In onderstaande tabel staan de werkzaamheden aan de Botlekburg vermeld die hinder veroorzaken voor de scheepvaart. De planning van deze werkzaamheden kan nog veranderen.


2022
18 - 19 juni 2022

In verband met testen en onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • zaterdag 18 juni 23.00 tot zondag 19 juni 07.00 uur.

 Voor de hoge scheepvaart is er 19 juni een doorvaartmogelijkheid van 06.00 - 07.00 uur.

ZIE BAS072/2022

30 juni - 1 juli 2022

In verband met regulier onderhoud is de Botlekbrug afgesloten voor alle wegverkeer (dus ook voor (brom)fietsers en voetgangers) en de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • donderdag 30 juni 22.00 uur tot vrijdag 1 juli 05.00 uur

Let op: opritten naar de brug kunnen i.v.m. voorbereidingen voor het afsluiten van de brug al vanaf ± 21.00 uur afgesloten zijn.

Doorgaand snelverkeer wordt omgeleid via de Botlektunnel, (brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Spijkenisserbrug.

Voor de hoge scheepvaart is er 1 juli een doorvaartmogelijkheid van 02.00 – 02.30 uur bij een voormelding van 2 uur.

Zie BAS100/2022

5 - 8 juli 2022

In verband met regulier onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • dinsdag 5 juli 22.00 tot woensdag 6 juli 05.00 uur
 • dinsdag 6 juli 22.00 tot donderdag 7 juli 05.00 uur
 • dinsdag 7 juli 22.00 tot vrijdag 8 juli 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er 6 en 7 juli een doorvaartmogelijkheid van 02.00 - 02.30 uur.

ZIE BAS095/2022

4 - 5 augustus 2022

In verband met regulier onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • donderdag 4 augustus 22.00 tot vrijdag 5 augustus 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er 5 augustus een doorvaartmogelijkheid van 02.00 - 02.30 uur bij een voormelding van 2 uur.

Zie BAS110/2022

3 - 4 september 2022

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorverbinding is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • zaterdag 3 september 23.00 uur tot zondag 4 september 07.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er met 24 uur voormelding een doorvaartmogelijkheid van zaterdag 3 september 23.00 uur tot 23.30 uur.

14 - 16 september 2022

In verband met regulier onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • maandag 12 september 22.00 uur tot dinsdag 13 september 05.00 uur
 • dinsdag 13 september 22.00 uur tot woensdag 14 september 05.00 uur
 • woensdag 14 september 20.00 tot donderdag 15 september 05.00 uur
 • donderdag 15 september 20.00 tot vrijdag 16 september 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er 15 september met een 2 uur voormelding een doorvaartmogelijkheid van 02.00 - 02.30.

29 - 30 september 2022

In verband met regulier onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • donderdag 29 september 22.00 tot vrijdag 30 september 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er 30 september met een 2 uur voormelding een doorvaartmogelijkheid van 02.00 - 02.30.

12 - 14 oktober 2022

In verband met regulier onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • woensdag 12 oktober 22.00 tot donderdag 13 oktober 05.00 uur
 • woensdag 13 oktober 22.00 tot vrijdag 14 oktober 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er 13 oktober een doorvaartmogelijkheid van 02.00 - 02.30.

10 - 11 november 2022

In verband met regulier onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • donderdag 10 november 22.00 tot vrijdag 11 november 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er 11 november een doorvaartmogelijkheid van 02.00 - 02.30.

8 - 9 december 2022

In verband met regulier onderhoud is de Oude Maas gestremd voor de hoge scheepvaart van:

 • donderdag 8 december 22.00 tot vrijdag 9 december 05.00 uur

Voor de hoge scheepvaart is er 9 december een doorvaartmogelijkheid van 02.00 - 02.30.