Video's aanleg Blankenburgverbinding

Video's aanleg Blankenburgverbinding

Op deze pagina brengen we de aanleg van de Blankenburgverbinding in beeld én geven we u een kijkje achter de schermen.

Blankenburgverbinding: betonnen dek onder spoorlijn

De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding draagt bij aan een robuust netwerk. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel op de noordoever en een tunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld. Deze video is een timelapse van het inschuiven van een betonnen dek onder de spoorlijn (Hoekse lijn).

Betonnen dek onder de spoorlijn geschoven Half april jl. (van donderdag 11 tot dinsdag 16 april) werd in Vlaardingen dag en nacht gewerkt aan een grote klus: een 220.000 ton wegend betonnen dek werd onder de spoorlijn geschoven. Een operatie waarbij niets aan het toeval werd overgelaten. Het dek van vijftig bij elf meter was opgebouwd aan de noordkant van het spoor en lag klaar op stalen binten. Dag en nacht waren zo«n dertig tot veertig mensen aan het werk. Ze verwijderden eerst een deel van het spoor, haalden 5000 kuub grond weg en bouwden een schuifbaan op. De baan werd ingesmeerd met vet zodat met hydraulische cilinders het dek centimeter voor centimeter richting de spoorlijn kon worden geschoven. Na ongeveer vier uur lag het op zijn plek en kon het spoor op het dek worden teruggebouwd. Onder het betonnen dek bouwt bouwconsortium BAAK een onderdoorgang. Deze is medio 2020 klaar. Het is het sluitstuk in de aanleg van een logistieke route tussen het Scheur en de A20. Bouwmaterialen voor de Hollandtunnel, zoals damwanden en buispalen, kunnen dan direct vanaf de loskade in het Scheur naar het bouwterrein worden vervoerd. Het bouwverkeer hoeft dan niet meer over lokale wegen te rijden. Uiteindelijk gaat de nieuw te bouwen rijksweg A24 op deze plek onder het spoor door. Meer informatie op blankenburgverbinding.nl

Starthandeling Blankenburgverbinding – 17 september 2018

Op 17 september 2018 heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de Blankenburgverbinding: de A24.

Het is natuurlijk vandaag de dag die bij het gezelschap dat hier vandaag staat de collectieve geschiedenis en geheugen in gaat als de dag dat wij vandaag bij elkaar zijn voor de starthandeling van de Blankenburgverbinding. Daarom zie ik de Blankenburgverbinding als belangrijk. Of je hier nu woont, werkt of op bezoek komt, de nieuwe verbinding zorgt ervoor dat je er makkelijker kunt komen. ÒToen wij uit Rotterdam vertrokken, naar Rozenburg in de auto.Ó Wetende dat dit hele gebied 21 miljard bijdraagt aan ons bruto nationaal product en dat kan alleen maar toenemen. En dat is goed voor Rotterdam, dat is goed voor de BV Nederland. Ik kom wat meer uit het oosten van het land. Uit Gorichem. Dan is het iedere ochtend spannend of je op tijd arriveert waar je wilt zijn in verband met de A15. 2024 dan ligt de A24 er. Het is voor heel Nederland nodig dat er op alle plekken infrastructuurverbetering plaats vindt. Dus het is een goed begin, na lange tijd. En daar zijn we heel blij mee. Als verladers en ook als bedrijven in deze regio. En als we straks naar de overkant willen, dan zullen we ongeveer een half uur onderweg zijn. En dat is best lang als je bedenkt dat de afstand maar 400 meter is. Met de Blankenburgverbinding gaan we de bereikbaarheid over de weg tussen de grootste haven van Europa, het achterland en de Randstad verbeteren. 3, 2, 1. We staan bij de kaart uitgebreid stil bij belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. Van het woord ÔsnelwegÕ, dames en heren, had men in 1018 nog nooit gehoord. U bent vandaag getuigen van het wonder van Vlaardingen. De aannemer is nog niet eens begonnen of de positieve effecten zijn al zichtbaar. 3, 2, 1. Omhoog, omhoog, omhoog. Nog hoger. Ja! Het oeverbos, het Blankenbos, niet al te groot, maar wel van groot belang hier in Vlaardingen. En waar u de starthandeling gaat verrichten, is ook de plek waar ook straks het project zal komen. Dat ga ik heel graag met heel veel plezier doen, met een kleine knipoog naar boven. Ik denk dat ik de enige minister ben in Nederland waarvan het goed is dat is ze ook een tunnelvisie heeft. Dit is de starthandeling van het BlankenburgtracŽ dames en heren. Groot applaus. Meer informatie? Kijk op www.blankenburgverbinding.nl

Visualisatie Blankenburgverbinding

In deze video wordt een visualisatie in vogelvlucht weergegeven van de nieuwe snelweg A24 oftewel de Blankenburgverbinding.

In deze video wordt een visualisatie in vogelvlucht weergegeven van de nieuwe snelweg A24 oftewel de Blankenburgverbinding. Stand van zaken van het ontwerp: 30 augustus 2018. Als een vogel vliegen we het tracŽ in vanaf de kant van Vlaardingen en starten bij het Knooppunt Kethelplein op de A20 richting Hoek van Holland. De A20 wordt tussen het Kethelplein en de oprit en afrit van de Blankenburgverbinding in beide richtingen verbreed met 1 rijstrook en vluchtstrook. Daarnaast passen we de aansluitingen Vlaardingen-West (8) en Vlaardingen (9) aan. In de verte ligt Maassluis en het begin van de Gemeente Westland. Via het nieuw te maken Knooppunt Vlaardingen draaien we naar links de A24 / Blankenburgverbinding op. Het knooppunt Vlaardingen bestaat uit verschillende toe- en afritten en invoegstroken, en wordt verdiept aangelegd. Dat wil zeggen, de toe- en afritten komen onder het ÔmaaiveldÕ. We komen langs het de brug Vlaardingervaart. Gaan door naar het viaduct Marathonweg. En zien vervolgens het viaduct Surfpad. We vliegen over de verdiepte A24 langs de surfplas van de Krabbeplas aan de linkerzijde en komen dan door de Aalkeetpolder. Dit deel is een autosnelweg met 2x3 rijstroken en vluchtstroken. De Blankenburgverbinding komt hier onder het maaiveld, waardoor de weg vanuit de omgeving niet te zien is. We vliegen verder over het tracŽ. Vervolgens komen we bij de Hollandtunnel aan, een zogenoemde landtunnel in de Aalkeetpolder. De tunnel is ongeveer 510 meter lang en bestaat uit twee tunnelbuizen. Het deel na de Hollandtunnel ligt wat hoger en kruist het spoor (de Hoekse Lijn) van en naar Hoek van Holland onderlangs. We naderen nu de Maasdeltatunnel, een watertunnel welke onder het Scheur doorloopt vanaf het Oeverbos op de Noordoever schuin rechts naar Rozenburg op de Zuidoever. De Maasdeltatunnel sluit aan bij Rozenburg op het knooppunt Rozenburg. Dat bestaat uit een hoge aansluiting van de Blankenburgverbinding op de A15. Om het knooppunt te realiseren, worden er diverse verbindingswegen en uitvoegstroken aangelegd. We vliegen boven knooppunt Rozenburg en draaien hier omheen. Om de Blankenburgverbinding aan te kunnen sluiten op de A15, zijn er zowel aan de noordelijke als zuidelijke rijbaan van de A15 verschillende aanpassingen nodig. Zoals de toe- en afritten Rozenburg-centrum en Havens 4000 Ð 5200, waarbij de oprit vanuit Rozenburg-centrum richting de Maasvlakte komt te vervallen. Feiten en cijfers Blankenburgverbinding: - Hollandtunnel 510m - Maasdeltatunnel 945m - Twee knooppunten - 19 kunstwerken Meer informatie? Kijk op blankenburgverbinding.nl

Tracé Blankenburgverbinding in vogelvluchtperspectief

Deze video laat het tracé van de aan te leggen Blankenburgverbinding vanuit een vogelvluchtperspectief zien. De route bij de A20 bij Vlaardingen. Via de verdiepte ligging bij de Krabbeplas loopt de weg via de Alkeettunnel onder de Zuidbuurt richting de Blankenburgtunnel onder Het Scheur/Nieuwe Waterweg. Vervolgens sluit de Blankenburgverbinding aan op de A15 bij Rozenburg.

Tracé Blankenburgverbinding vanuit de auto

Deze video laat het tracé van de aan te leggen Blankenburgverbinding vanuit de auto zien. De route bij de A20 bij Vlaardingen. Via de verdiepte ligging bij de Krabbeplas loopt de weg via de Alkeettunnel onder de Zuidbuurt richting de Blankenburgtunnel onder Het Scheur/Nieuwe Waterweg. Vervolgens sluit de Blankenburgverbinding aan op de A15 bij Rozenburg.

Industry Day 2016 Blankenburgverbinding

Op woensdag 18 mei 2016 organiseerden de twee projecten Blankenburgverbinding en A16 Rotterdam een Industry Day, bedoeld om bouwondernemers, juristen en financiers kennis te laten maken met de twee projecten, de doelstelling van de projecten en de Rijkswaterstaat-mensen erachter.De dag wordt gezien als het startschot van de markconsultatie. Deze video is gemaakt om de aanwezige te informeren over het project Blankenburgverbinding, de verwachte samenwerking met opdrachtnemer en stakeholders en het ambitieniveau van zowel de Blankenburgverbinding als het kwaliteitsprogramma. Dit vanuit het toekomstperspectief ‘een opengestelde weg in 2024’. De video start in 2024 en kijkt terug naar 2016, naar hoe het project tot stand is gekomen en hoe er is samengewerkt met alle partijen.

De totstandkoming van de Blankenburgverbinding We nemen u mee naar het jaar 2024. We rijden over de nieuwe Blankenburgverbinding tussen de A20 en A15, die dit jaar, 2024, opgeleverd is. Het is een mooi jaar. Economisch is de regio sterk gegroeid en de Rotterdamse haven en de glas- en tuinbouwsector zijn volop in ontwikkeling. De Blankenburgverbindig is onderdeel van het robuuste netwerk rond Rotterdam. Dit netwerk is in de afgelopen 10 jaar enorm verbeterd in doorstroming en capaciteit. We kijken terug op hoe de A24 tot stand is gekomen. Landinrichting vraagt om balans tussen economie, milieu en woongenot. Dit is tot uiting gekomen in het tracébesluit en het Kwaliteitsprogramma. Als overheid, en inrichters van Nederland, wilde we uitblinken door te anticiperen op wat de maatschappij van ons vraagt. We hebben ons onderscheiden door goed te luisteren. Daarmee hebben wij in kunnen spelen op technologische ontwikkelingen en boden we ruimte voor innovaties. Gedurende de ontwikkeling van de Blankenburgverbinding stonden veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel, zowel van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Maar er is meer. De manier waarop we deze verbinding voor elkaar hebben gekregen maakt ons trots. We hebben een proces doorlopen waarbij samenwerken centraal stond. Samen met bouwpartijen, ingenieursbureaus en andere bedrijven. Daardoor heeft ook de lokale economie kunnen profiteren. In goed contact met onder meer de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, het Havenbedrijf Rotterdam, burgers en belangengroepen. Er was continu oog en aandacht voor de omgeving. Niet achteraf zaken bijstellen en aanpassen. Maar vanaf dag één in samenspraak en in één keer goed: op zoek naar gemeenschappelijk draagvlak door communicatie; een project met zo min mogelijk ruis. We zochten voortdurend naar de beste landschappelijke inpassing en er is goed gekeken naar duurzaamheid. Vanaf de start planontwikkeling in 2010 tot aan de openstelling is samen gewerkt aan een veilig en bereikbaar Nederland. Vanaf het begin zijn omgevingspartijen in het proces betrokken. Daarmee hebben we mogelijke problemen en onduidelijkheden voorkomen. We zijn met omgevingspartijen in gesprek gegaan over de uitwerking van het ontwerp én over de vormgeving. Maar ook over de inpassing van de nieuwe weg, het kwaliteitsprogramma van de regio én de uitvoering. Waar het mogelijk was, hebben we partijen gevraagd mee te denken. Zo hebben wij ook de overlast tijdens de bouw kunnen beperken. Via werk- en klankbordgroepen, online consultaties en informatieavonden hebben we de betrokkenheid van alle partijen in de omgeving van het project vergroot. Dankzij besprekingen en bijeenkomsten hebben we gezamenlijk draagvlak gecreëerd. Van alle kanten de vinger aan de pols. Een open en transparant traject met oog voor het belang van de omgeving, bouwers, veilig werken, planning en budget. Een soepel bouwproces! En zo kwam de Blankenburgverbinding tot stand. Het eerste grote project volgens de nieuwe gezamenlijke marktvisie van opdrachtgevers en opdrachtnemers van Nederland is een feit. We gaan nog even terug naar 2016. Consortia bestaande uit binnen- en buitenlandse partijen toonden interesse voor dit grote tunnelproject en het Design, Build, Finance en Maintain-contract. Na de open en transparante dialoog is de definitieve opdracht gegund. Waarom dit consortium? Zij hadden de economisch meest voordelige inschrijving. Een inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hun verhaal was goed onderbouwd, SMART, helder en consistent. Hun plannen waren weldoordacht, ambitieus en gedegen. Het consortium heeft zeer goed gescoord op stakeholdermanagement, duurzaamheid, en het beheersen van risico's. Ook de prijs was doordacht én haalbaar, ook met de onzekerheden die samenhangen met dit soort projecten. Een plan met oog voor veiligheid. Samenwerken volgens de marktvisie bleek al in de dialoog. Aan alle zaken uit de uitvraag had dit consortium gedacht. Hun inschrijving was daarmee zeer compleet. Dit consortium had een slimme, effectieve planning. Mijlpalen konden daardoor worden gehaald en de weg kon op tijd open voor het verkeer. We hebben er daarom alle vertrouwen in dat, nu de weg klaar is, we op eenzelfde constructieve wijze de onderhoudstermijn van de komende 20 jaar gaan voltooien. In 2018 is het consortium aan de slag gegaan. De doelstellingen waren helder. De deadlines stonden vast. Meer dan ooit is in de voorbereidingsfase veel tijd en energie gestoken. Met de nieuwe A24 Blankenburgverbinding als treffend bewijs dat een goede voorbereiding loont. Want goede input levert goede output. Niet alleen Rijkswaterstaat, ook de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf Rotterdam, gemeente Vlaardingen en beide waterschappen hebben de ruimte gecreëerd en de basis gelegd voor een open en constructieve dialoog. Met als resultaat een goede en gedegen aanpak voor de realisatie én het beheer en onderhoud van de Blankenburgverbinding. Een blauwdruk voor toekomstige projecten. Een betere bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Dit is gelukt. En daar ging het om toen minister Melanie Schultz van Haegen het tracébesluit van de Blankenburgverbinding ondertekende. Het is 2016. Deze film geeft een toekomstbeeld weer van 2024 aan de hand van de beschikbare informatie en animaties in 2016. Aan de inhoud van deze film kunnen geen rechten worden ontleend.

Blankenburgverbinding: verleggen olieleidingen

Ter voorbereiding op de Blankenburgverbinding verleggen we een tweetal olieleidingen. De Blankenburgverbinding zal de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio versterken door de A20 op de A15 aan te sluiten.

Op dit moment kun je vanaf Rozenburg ofwel het pontje pakken of over de A15 richting de Beneluxtunnel. En straks kun je ook over de nieuwe Blankenburgverbinding naar de A20 richting Vlaardingen. De komende tijd gaan we ter voorbereiding op de Blankenburgverbinding twee crudeleidingen verleggen, dat zijn olieleidingen. Die liggen nu in de weg voor de komst van de Blankenburgverbinding. We schrijven de leidingmaatschappijen aan en die zorgen dat de leidingen op tijd zijn verlegd. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart in Rozenburg. Overal liggen leidingen. Dit gaat door tot ongeveer 1 oktober. De hinder zal beperkt zijn. Maar weggebruikers kunnen af en toe merken dat bepaalde wegen zijn afgesloten en dat er omleidingen zijn.

Verleggen leidingen voor aanleg Blankenburgverbinding

We starten eind 2018 met het aanleggen van de Blankenburgverbinding. Om plek te maken voor deze tunnel verlegt Rijkswaterstaat 2 olieleidingen. De bodem is uitgebreid onderzocht op niet-gesprongen explosieven, bodemverontreiniging en eventuele effecten van de omleggingen op de natuur.

Je ziet het niet direct. Maar onder de grond ligt een netwerk van, onder andere kabels en leidingen, dat Nederland voorziet van gas, water, licht en olie. Eind 2018 start de bouw van de Blankenburgverbinding. Om plek te maken voor deze tunnel verlegt Rijkswaterstaat twee olieleidingen. En dat gaat niet zomaar. Met eigenaren van de olieleidingen is een nieuwe bestemming gevonden. Het gebied is uitgebreid onderzocht. Op niet gesprongen explosieven, bodemverontreiniging en eventuele effecten van de omlegging op de natuur. Er werden 84 vergunningen geregeld. In april 2017 is gestart met de aanleg van 9 kilometer nieuwe pijpleiding. Jšrgen van der Meer, omgevingsmanager Blankenburgverbinding: ÒDe werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Dat kun je goed zien rondom Rozenburg. Overal liggen leidingen. Hinder zal beperkt zijn. Maar ze kunnen af en toe wat merken dat bepaalde wegen afgesloten zijn en dat er omleidingen gelden.Ó Nanne de Haan, constructiemanager: ÒJe ziet hier dus een drietal leidingen die we al aan elkaar hebben gezet. Die leidingen worden allemaal middels een las aan elkaar bevestigd. En dan uiteindelijk wordt dit helemaal behandeld zodanig dat er een zogenaamde crimpsleeve overheen gaat. En daarmee is ook dat gedeelte dat onbehandeld is helemaal ingepakt.Ó Jšrgen van der Meer: ÒDe rol van Rijkswaterstaat is dat wij uiteindelijk opdrachtgever zijn voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. En als daar grote leidingen voor in de weg liggen, dan moeten wij ervoor zorgen dat die leidingen tijdig verlegd zijn.Ó Nanne de Haan, constructiemanager: ÒDe leidingen worden voor het grootste gedeelte, zoals wij dat zeggen, in open ontgraving aangelegd. Dat houdt in, we graven een sleuf, en daar worden dan de leidingen in gelegd. En daarna worden ze weer aangevuld. Het project begint al aardig op te schieten. Er ligt ongeveer twee derde van het tracŽ van beide leidingen onder de grond. Op dit moment zijn we bezig met de boring en we zijn bezig met een stuk aan te sluiten op de bestaande leiding. Een boring, als die eenmaal aan de andere kant is, dan is er weer een heel stuk werk gereed. Maar hij moet natuurlijk eerst wel aankomen aan de andere kant.Ó De nieuwe leidingen liggen op hun plek. De verbinden worden gecontroleerd op het functioneren onder hoge druk. En dan zijn ze klaar voor gebruik. Dan vervolgt Rijkswaterstaat de verdere voorbereidingen voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl of op blankenburgverbinding.nl.