Planning en aanpak

De Blankenburgverbinding moet in 2024 klaar zijn. Hier vindt u de planning en aanpak.

Wanneer

Klaar: 2024
2010

Start project verkenningsfase

2011

Participatie verkenningsfase

Najaar 2011

Advies regionale overheden aan minister over keuzevariant

December 2011

Minister spreekt voorkeur uit voor Blankenburgverbinding, variant Krabbeplas-West

Voorjaar 2013

Ontwerp-rijksstructuurvisie en plan-MER'en ter inzage

November 2013

Vaststelling rijksstructuurvisie en voorkeursbeslissing, start planuitwerkingsfase

2014

Opstellen ontwerptracébesluit (OTB) en project-MER, participatie planuitwerkingsfase

2015

Vaststelling ontwerptracébesluit

2016

Vaststelling tracébesluit

2017

Start voorbereiding uitvoering

2018

Start werk in uitvoering

31 maart 2023

Afzinken 1e tunneldeel Maasdeltatunnel

6 november 2023

Afzinken 2e tunneldeel Maasdeltatunnel

9 - 10 november 2023

Reservedatum voor afzinken 2e tunneldeel Maasdeltatunnel

20 - 21 november 2023

Reservedatum voor afzinken 2e tunneldeel Maasdeltatunnel

December 2024

Blankenburgverbinding gereed

Deze planning kan nog veranderen.

Procedure

Het project Blankenburgverbinding volgt de procedure zoals vastgelegd in de Tracéwet.

Op dit moment bevindt het project zich in de realisatie fase. Bekijk de website Blankenburgverbinding voor meer informatie over de actuele werkzaamheden.

Participatie

Het betrekken van de omgeving is een belangrijk onderdeel bij de realisatie van de Blankenburgverbinding. Dit doen we door middel van werksessies, persoonlijke gesprekken met omwonenden, klankbordgroepen en online consultatie.

Ook participeert Rijkswaterstaat in 2 kwaliteitsprojecten; platform Lokale Economie en Maatschappij (LEM) en Nieuw Waterland.

Wilt u meer weten over het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland? Kijk dan op de website van de Blankenburgverbinding.

Lokale Economie en Maatschappij (LEM)

Blankenburgverbinding als impuls voor de omgeving

Rijkswaterstaat en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen hebben samen met vertegenwoordigers van lokale ondernemers uit Rozenburg en Vlaardingen de werkgroep Lokale Economie en Maatschappij (LEM) opgericht. De werkgroep heeft de ambitie uitgesproken om in de voorbereidings- en realisatiefase van de aanleg van Blankenburgverbinding te zoeken naar het creëren van meerwaarde voor het gebied, de lokale economie en maatschappij. Het doel is de aanleg van de Blankenburgverbinding een impuls te laten zijn voor het gebied en de lokale economie.

De werkgroep richt zich op activiteiten met raakvlakken op de gebieden:

  • toerisme & recreatie
  • onderwijs en educatie
  • bedrijvigheid

In de LEM film krijgt u een beeld van het programma.

De komende jaren bouwt Rijkswaterstaat aan de Blankenburgverbinding. Een nieuwe verbinding ten westen van Rotterdam. Tegelijktijdig geven regionale partijen het gebied rondom de tunnel een impuls met het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Ondernemers en organisaties uit Rozenburg, Vlaardingen en omgeving, hebben samen met Rijkswaterstaat het Platform Lokale Economie en Maatschappij opgericht. Het platform onderneemt initiatieven op het gebied van onderwijs, toerisme en recreatie en bedrijvigheid. Uiteraard doet het platform dit samen met de aannemerscombinatie BAAK. Mary Dotsch: ÒIk ben Mary Dotsch en ik ben directeur van het educatief informatiecentrum voor de haven en de industrie. Het platform LEM vinden we heel belangrijk omdat het met onderwijs te maken heeft en omdat het de mogelijkheid biedt om alles wat met de Blankenburgverbinding en Nieuw Waterland speeltÉ om daar jongeren bekend mee te maken en om meer ge•nteresseerd te raken in techniek en technologie.Ó Wendy van der Voort: ÒIk ben Wendy van der Voort van Paviljoen Krabbeplas in Vlaardingen en daarnaast ook aangesloten bij de ondernemersvereniging Zuidbuurt.Ó Pepe Fernandez Naranjo: ÒIk ben Pepe van restaurant La Caleta en van de winkeliersvereniging EMR in Rozenburg. Ik zit bij het LEM om meer toerisme en recreatie in Rozenburg te krijgen in de groene gordel.Ó Mary Dotsch: ÒAls je je kijkt bij het LEM zijn we nu bezig om opdrachten te maken om ervoor te zorgen dat de jongeren echt zelf aan de slag kunnen met Ôhoe bouw je nou een tunnel?Õ en Ôhoe zorg je nou voor schone waterkwaliteit?Õ.Ó Daco Bokx: ÒIk ben Daco Bokx, bestuurslid Industri‘le Kring Vlaardingen, een ondernemersvereniging van 250 ondernemers. Mijn portefeuille is Ruimtelijke ordening en Infrastructuur. En met belangstelling kijk ik naar de aanleg van de Blankenburgverbinding, omdat de meeste ondernemers zich niet realiseren wat een kansen die verbinding gaat bieden.Ó Wendy van der Voort: ÒOp dit moment zijn we bezig met het organiseren van diverse wandeltochten. Voornamelijk nu aan de zuidkant en straks ook aan de noordkant. Om zo verbinding te zoeken en om na de wandeltochten ook fietstochten te realiseren.Ó Daco Bokx: ÒIk denk dat we als ondernemers anticiperen op de aanleg van de tunnel. Er komt een groot consortium die zes jaar aan de slag gaat. Ik denk dat het voor de lokale economie wat kan betekenen. Dan kunnen we wat leveren aan het consortium. Maar ik denk dat de ondernemers zich ook bewust moeten zijn wat de openstelling van de tunnel straks in 2023 voor de ondernemers aan beide zijdes van de rivier gaat betekenen. En dat biedt voldoende kansen voor je afzet en je personeelsbeleid.Ó Mary Dotsch: ÒMijn droom zou zijn dat het informatiecentrum voor de Blankenburgverbinding en het EIC ook goed aan elkaar verbonden zijn, zodat we jongeren kunnen interesseren voor techniek, technologie en de haven.Ó Pepe Fernandez Naranjo: ÒDe bouwput, want het is een bouwputÉ dat het zo interessant wordt dat er mensen op af komen. En ook met leuke activiteiten het hele gebied gaat leven.Ó Daco Bokx: ÒIk denk dat iedereen aangenaam verrast is door de korte lijnen die we straks hebben met Spijkenisse, Rozenburg en Vlaardingen, Maassluis, Schiedam. Omdat je qua werkgevers en inwoners gewoon heel dicht bij elkaar bent met je auto, met het water en met de economische activiteit.Ó De komende jaren gaat het Platform Lokale Economie & Maatschappij aan de slag. Zo zorgen we met elkaar voor een mooi gebied met kansen en verbindingen tussen noord en zuid. Meer weten over Platform LEM? Zie: www.blankenburgverbinding.nl/lem Meer informatie over project Blankenburgverbinding? Kijk op www.blankenburgverbinding.nl