Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Blankenburgverbinding (A24) is noodzakelijk om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische activiteiten te garanderen.

Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan zakelijke diensten en creatieve bedrijvigheid. Het bereikbaar houden van de Rotterdamse regio is hiervoor van groot belang; de Blankenburgverbinding maakt de gewenste situatie mogelijk.

De Blankenburgverbinding sluit de A20 ten westen van Vlaardingen aan op de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Met de Blankenburgverbinding:

  • vergroten we de bereikbaarheid van de regio Rotterdam;
  • dragen we bij aan de groei van de Rotterdamse Haven en Greenport Westland;
  • ontlasten we de Beneluxtunnel;
  • krijgt de weggebruiker een extra alternatief om het Scheur te passeren;
  • verbetert de doorstroming van het verkeer en ontstaat een betrouwbaar netwerk.

Kijk voor de actuele werkzaamheden en nieuws op de website van de Blankenburgverbinding.

Visie Rotterdam 2020 - 2040

Het project Blankenburgverbinding komt voort uit het Masterplan Rotterdam Vooruit (2009). Het masterplan beschrijft de visie op de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio voor de periode 2020 - 2040. Hierin zijn ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen op elkaar afgestemd. Het masterplan vormt de basis voor het uitwerken van 5 projecten. De aanleg van een nieuwe westelijke oeververbinding is het 1e project dat we verder uitwerken. Uit het masterplan zijn 2 locaties naar voren gekomen:

  • de Blankenburgverbinding
  • de Oranjeverbinding
Na een uitgebreid participatieproces zijn 5 maakbare varianten naar voren gekomen. In deze video leggen we de varianten uit. De keuze voor de variant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West is in november 2013 vastgesteld door de minister in de rijksstructuurvisie.