Twentekanalen: verruimen vaarweg

Waarom

  • De Twentekanalen zijn belangrijke logistieke schakels voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe.
  • Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks vlotter en veiliger varen op de Twentekanalen.
  • De havens zijn door de verruiming beter bereikbaar. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Meer doelen en resultaten

Hoe

2,80 m

tot deze diepte verruimen we de vaarweg tussen Delden en Hengelo en in de zijtak van de Twentekanalen

Heb ik last van de werkzaamheden?

We hebben het doel om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Helemaal voorkomen van hinder bij werkzaamheden van deze omvang is niet mogelijk. Tijdens de uitvoering krijgt scheepvaart te maken met de werkzaamheden in de vorm van enig oponthoud. Door de aanvoer van materiaal wordt het tijdelijk drukker op het kanaal.

Het vervangen van de damwanden en het baggeren gebeurt op meerdere plaatsen tegelijkertijd vanaf het water. Voor de werkzaamheden wordt op de meeste gedeelten de halve vaarweg afgesloten. Voor de veiligheid patrouilleert het inspectieschip Pluimpot dagelijks over de Twentekanalen.

De bovenstaande maatregelen gelden ook voor de recreatievaart. Ook zij moeten rekening houden met de drukte en de beperkingen aan de beschikbaarheid van het kanaal.

Bekijk video's over de aanpak verruiming Twentekanalen

Wanneer

Klaar: Zomer 2023

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de hele planning

Nieuws