Terneuzen: bouw Nieuwe Sluis

Terneuzen: bouw Nieuwe Sluis

Waarom & Hoe

we bouwen de Nieuwe Sluis tussen de huidige sluizen in

427 m

wordt de lengte van de Nieuwe Sluis

 • De sluizen bij Terneuzen vormen een probleem voor scheepvaart tussen de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.
 • De Nieuwe Sluis zorgt voor betere toegang tot de havens van Gent en Terneuzen.
 • Zo zorgen we voor vlottere doorstroming van scheepvaart tussen Nederland, BelgiĆ« en Frankrijk.
 • De Nieuwe Sluis geeft een economische impuls voor zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Enige hinder tijdens de bouwwerkzaamheden is onontkoombaar. Door intensieve afstemming met verschillende gebruikers over mogelijke momenten van hinder blijft de daadwerkelijke verkeershinder voor zowel weg- als scheepvaartverkeer minimaal. Hindermomenten worden altijd op tijd gecommuniceerd met de gebruiker. Naast verkeershinder kan er in de buurt van het sluizencomplex geluids- en trillingshinder door bouwactiviteiten mogelijk zijn.

Bereikbaarheid sluizen Terneuzen voor scheepvaart

Om overlast zoveel mogelijk te beperken is de planningstool voor de zeevaart ook beschikbaar voor de binnenvaart. Hierdoor is het onder meer ook mogelijk om het reisplan beter af te stemmen. Lees meer over hoe het werkt op de site van VTS-Scheldt.

Wanneer

Klaar: 2023
2021
 • Start bouw bediengebouw Rijkswaterstaat
 • Afsluiten Kapitein Rooiboskanaal
 • Start sloop Middensluis
 • Bouw dienstengebouw
2022
 • Verwijderen landtong Zeevaartweg
 • Installatie deuren en bruggen
 • Verleggen primaire waterkering over de Nieuwe Sluis
2023 Oplevering Nieuwe Sluis

Bekijk de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Volgen werkzaamheden

De bouw van de Nieuwe Sluis is in volle gang. Het sluizencomplex is veranderd in een waar bouwterrein. Via een webcam zijn de werkzaamheden te volgen. In de video over de bouw van de Nieuwe Sluis krijg je een kijkje in de werkzaamheden op het bouwterrein.

Documenten

Meer informatie project Nieuwe Sluis

Meer informatie staat op de website Nieuwe Sluis Terneuzen, het Twitteraccount Nieuwe Sluis Terneuzen, de Facebookpagina, de Instagrampagina van de sluis en de LinkedIn-pagina.

Nieuws

Onderliggende pagina's