Terneuzen: bouw Nieuwe Sluis

Waarom

  • De Noordzeesluizen zijn beperkt in capaciteit en omvang van de scheepvaart tussen de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.
  • De Nieuwe Sluis zorgt voor betere toegang tot de havens van Gent en Terneuzen.
  • Zo zorgen we voor vlottere doorstroming van scheepvaart tussen Nederland, België en Frankrijk.
  • De Nieuwe Sluis geeft een economische impuls voor zowel de Zeeuws-Vlaamse als de Vlaamse regio.

Hoe

we bouwen de Nieuwe Sluis tussen de huidige sluizen in

427 m

wordt de lengte van de Nieuwe Sluis

Heb ik last van de werkzaamheden?

Enige hinder tijdens de bouwwerkzaamheden is onontkoombaar. Door intensieve afstemming met verschillende gebruikers over mogelijke momenten van hinder blijft de daadwerkelijke verkeershinder voor zowel weg- als scheepvaartverkeer minimaal. Hindermomenten worden altijd op tijd gecommuniceerd met de gebruiker. Naast verkeershinder kan er in de buurt van het sluizencomplex geluids- en trillingshinder door bouwactiviteiten mogelijk zijn.

Bereikbaarheid sluizen Terneuzen voor scheepvaart

Om overlast zoveel mogelijk te beperken is de planningstool voor de zeevaart ook beschikbaar voor de binnenvaart. Hierdoor is het onder meer ook mogelijk om het reisplan beter af te stemmen. Lees meer over hoe het werkt op de site van VTS-Scheldt.

Wanneer

Klaar: oktober 2024
2023
  • installatie deuren en bruggen
  • afronding bediengebouw
2024
  • baggeren landtongen
  • opening Nieuwe Sluis

Deze planning kan nog veranderen.

Bekijk de planning

Volgen werkzaamheden

De bouw van de Nieuwe Sluis is vrijwel afgerond. Via een webcam zijn de werkzaamheden te volgen.

Documenten

Meer informatie project Nieuwe Sluis

Meer informatie staat op de website Nieuwe Sluis Terneuzen, op X Nieuwe Sluis Terneuzen, op de Facebookpagina, de instagrampagina van de sluis en de LinkedIn-pagina.

Nieuws

Onderliggende pagina's