Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De Noordervaart wordt niet meer gebruikt voor scheepvaart. De kosten voor beheer, onderhoud en bediening staan daardoor niet meer in verhouding tot het gebruik. We zijn in overleg om het kanaal op termijn over te dragen aan Waterschap Limburg. Het kanaal wordt vanwege toenemende droogte meer en meer gebruikt als wateraanvoer door landbouw- en natuurgronden.Voor de overdracht aan Waterschap Limburg zover is, vergroten we de wateraanvoer naar de Peelregio, de aanvoercapaciteit vanaf Sluis 15. De Noordervaart zelf heeft voldoende ruimte om het extra water door te kunnen laten naar de Peel.

Vergroten van de wateraanvoer

In overleg met de betrokken waterschappen Aa en Maas en Limburg zoeken we naar een grotere watertoevoer die haalbaar en wenselijk is voor alle partijen, voordat we de Noordervaart overdragen aan Waterschap Limburg.

In 2014 is de hoeveelheid wateraanvoer vastgesteld op tenminste 5,4 m³/s. Hiermee wordt onder meer de natuur in de Peelregio geholpen. Er kan dan meer water worden vastgehouden en de grondwateronttrekking wordt verminderd. Het waterpeil in de Noordervaart blijft gelijk.

Verbetering van de waterdoorvoer langs Sluis 15

We leggen een extra aanvoerduiker aan bij Sluis 15. Die zorgt voor een verhoogde wateraanvoer naar het voedingskanaal. De sifon in het voedingskanaal, die onder het kanaal Wessem-Nederweert doorloopt, wordt vervangen.

Naast sluis 15 wordt een omloopriool (bypass) gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande duiker vernieuwd. Hiermee wordt het water van de ene waterloop onder een andere doorgeleid.