Doelen en resultaten

De Noordervaart wordt niet meer gebruikt voor scheepvaart. De kosten voor beheer, onderhoud en bediening staan daardoor niet meer in verhouding tot het gebruik. Het kanaal wordt vanwege toenemende droogte meer en meer gebruikt als wateraanvoer door landbouw- en natuurgronden.

We zijn in overleg om het kanaal op termijn over te dragen aan Waterschap Limburg. Voor de overdracht aan Waterschap Limburg zover is, vergroten we de wateraanvoer naar de Peelregio, de aanvoercapaciteit vanaf Sluis 15. De Noordervaart zelf heeft voldoende ruimte om het extra water door te kunnen laten naar de Peel.

Vergroten van de wateraanvoer

We vergroten de wateraanvoer naar de Noordervaart naar 6 m3/s. Hiermee wordt de natuur in de Peelregio geholpen. Op dit moment is er namelijk sprake van verdroging. Er kan dan meer water worden vastgehouden.

Verbetering van de waterdoorvoer langs Sluis 15

We leggen een extra aanvoerduiker aan bij Sluis 15. Die zorgt voor een verhoogde wateraanvoer naar het voedingskanaal. De sifon in het voedingskanaal, die onder het kanaal Wessem-Nederweert doorloopt, wordt vervangen.

Naast sluis 15 wordt een omloopriool (bypass) gerealiseerd. Tevens wordt de bestaande duiker vernieuwd. Hiermee wordt het water van de ene waterloop onder een andere doorgeleid.