Noordervaart: verbetering water aan- en doorvoer

Noordervaart: verbetering water aan- en doorvoer

Waarom & Hoe

  • De primaire functie van de Noordervaart is tegenwoordig watertoevoer voor natuur en landbouw, scheepvaart is er sinds 2017 niet meer toegestaan.

  • Waterschap Limburg neemt na 2025 het beheer over.

  • Voorbereidend daarop wordt de aanvoercapaciteit van water naar de Peel verbeterd én de waterdoorvoer bij Sluis 15.

Meer doelen en resultaten

vergroten waterdoorvoer

1 aanvoerduiker, 1 afvoerduiker, 1 by-pass (duiker) en 1 sifon

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op de projectpagina vindt u de laatste informatie. Deze wordt geplaatst zodra de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is.

Wanneer

Klaar: 2023
Voorjaar 2022

Gunning

2e, 3e en 4e kwartaal 2022

Ontwerp, werkvoorbereiding, vergunningen

1e kwartaal 2023

Start werkzaamheden

Meer over planning en aanpak

Deze planning kan nog veranderen.

Geen scheepvaart op de Noordervaart

Sinds 2017 mag er geen scheepvaart meer varen op de Noordervaart. Dit houdt in dat de beroepsvaart, maar ook de recreatievaart geen gebruik meer kunnen maken van deze doorvaart.

Na overdracht van het kanaal aan Waterschap Limburg kan de recreatievaart een vergunning aanvragen voor het varen met roeibootjes, kano’s en/of kleine recreatiebootjes.