IJmuiden: Zeesluis IJmuiden

Waarom

  • De Noordersluis bereikt in 2029 het einde van zijn technische levensduur.
  • Ook is de Noordersluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen.
  • Zeesluis IJmuiden laat toe dat schepen ook bij laag water vlot en veilig het sluizencomplex IJmuiden kunnen passeren.
  • Zo behoudt de Amsterdamse havenregio haar internationale allure.

Hoe

Zeesluis IJmuiden is gebouwd tussen de huidige sluizen in

de nieuwe, grootste zeesluis ter wereld is 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep

Opening Zeesluis IJmuiden

Koning Willem-Alexander opende woensdagmiddag 26 januari 2022 Zeesluis IJmuiden. De opening van de zeesluis markeert de ingebruikname van de grootste zeesluis ter wereld.

Bouwperiode

De bouw van de zeesluis startte in juli 2016 en was in augustus 2021 klaar. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken, zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten.

Selectieve Onttrekking

De maatregel Selectieve Onttrekking is een belangrijk onderdeel van het project Zeesluis IJmuiden. Door Zeesluis IJmuiden zal veel meer zoutwater het Noordzeekanaal instromen. Om natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening te beschermen tegen verzilting, is een oplossing gevonden in het selectief afvoeren van dit zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden.

Daarvoor bouwen we in het Binnenspuikanaal een dam, ten noorden van de zeesluis, met onderin een opening. Naar verwachting is deze constructie eind 2024 klaar.

Aanbodgestuurd schutten

Voordat de maatregel Selectieve Onttrekking werkt, is het 2024. Om de zoutwaardes in het Noordzeekanaal niet te hoog op te laten lopen, is Rijkswaterstaat in de tussentijd terughoudend met het gebruik van Zeesluis IJmuiden. Totdat de maatregel gereed is, schutten we daarom aanbodgestuurd.

Aanbodgestuurd schutten betekent dat we naast Zeesluis IJmuiden ook de Noordersluis blijven gebruiken om schepen te schutten. Er wordt per schip gekeken of het schip door de Noordersluis of door Zeesluis IJmuiden gaat.

Samenwerking

Rijkswaterstaat werkte bij de bouw van Zeesluis IJmuiden samen met de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen.

Nieuws

Onderliggende pagina's