IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Waarom

  • De Noordersluis bereikt in 2029 het einde van zijn technische levensduur.
  • Ook is de Noordersluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen.
  • Een nieuwe, grotere zeesluis laat toe dat schepen ook bij laag water vlot en veilig het sluizencomplex IJmuiden kunnen passeren.
  • Zo behoudt de Amsterdamse havenregio haar internationale allure.

Alle doelen en resultaten

Hoe

we bouwen de nieuwe zeesluis tussen de huidige sluizen in.

de nieuwe, grote zeesluis wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep.

Heb ik last van de werkzaamheden?

Bij een groot project als dit is enige hinder onvermijdelijk. Tijdens de bouw kunnen er (korte) stremmingen voor de scheepvaart zijn. Vanaf het voorjaar 2018 was de sluizenroute afgesloten voor het doorgaande verkeer, maar sinds 29 maart 2021 kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van de route. Gemotoriseerd verkeer kan tot nader order geen gebruik maken van de sluizenroute.

Klaar: begin 2022
Begin 2022

Oplevering en ingebruikname zeesluis

Meer over de planning

Deze planning kan nog veranderen.

Wat

Samenwerking

Rijkswaterstaat werkt bij de bouw van de nieuwe, grote zeesluis samen met de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen.

> Meer over de doelen en resultaten

Wat betekent de zeesluis voor de omgeving?

In deze film geven de convenantpartners (het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam), gemeente Velsen, een bewoner van het sluizencomplex en aannemersconsortium OpenIJ aan wat de aanleg van de nieuwe zeesluis voor hen betekent.

(Een man:) MANNENSTEM: Na bijna honderd jaar is de Noordersluis aan vervanging toe. Daarom bouwen we nu de grootste zeesluis ter wereld in drie jaar tijd. (Beeldtitel: De nieuwe zeesluis IJmuiden. Jaap Zeilmaker:) LEVENDIGE MUZIEK JAAP ZEILMAKER: Het belang van deze sluis is drieledig. Enerzijds het borgen van de bereikbaarheid van het Amsterdamse havenareaal. Daarnaast moet hij voldoen aan de veiligheid. En dan heb je zowel de veiligheid tegen overstromingen dus dan heb je het over een robuuste waterkering. En een tweede component is ook dat de verzilting van het Noordzeekanaal ten gevolge van de grotere sluis en het meerdere zoute water dat binnenkomt niet toe mag nemen. De rol van Rijkswaterstaat en het ministerie is dat zij beheerder zijn van het hoofdvaarwegennet. Om de functie te waarborgen, zijn wij gestart met de bouw van de nieuwe sluis. ELISABETH POST: Je ziet dat er in de wereld schaalvergroting plaatsvindt ook voor wat betreft de zeeschepen. En de sluizen die er nu zijn, zijn gewoon niet groot genoeg meer om de grootste zeeschepen door de sluis te laten gaan. Als we niks zouden doen, dan is mijn grote zorg dat de bedrijven die hier afhankelijk zijn van de toeleverantie per schip uit gaan kijken naar een andere vestigingsplaats omdat ze hier niet meer voldoende bediend worden. En hoe je het ook wendt of keert, maar je lading laten aanvoeren met een groter schip is goedkoper dan meerdere kleine schepen laten varen. Dus op het moment dat je dan elders goedkoper je kunt vestigen omdat de logistiek beter georganiseerd is, want grotere schepen, dan vertrek je. Dat zou wel de dood in de pot zijn voor deze regio. Dat is de belangrijkste reden voor de provincie Noord-Holland om mee te investeren in de komst van die nieuwe sluis. En dan ook een grotere sluis, een bredere sluis en een diepere sluis. KAJSA OLLONGREN: Met de komst van een grotere sluis geven we ook ruimte aan groei, het groeien van de bedrijven en daarmee het groeien van de werkgelegenheid. Bedrijven die actief zijn in de haven, in het hele Noordzeekanaalgebied dat zijn scheepvaartbedrijven, dat zijn scheepswerven maar het zijn ook andere bedrijven, er zit ook een groothandel bijvoorbeeld. Die werkgelegenheid is erg belangrijk. Voor hoog- tot laagopgeleid is daar ontzettend interessant werk ook in de techniek. Een heleboel mbo'ers die daar straks aan de slag gaan. Daarvoor is het belangrijk dat we die zeesluis nu vergroten. KOEN OVERTOOM: Die zeesluis is belangrijk omdat wij als haven achter de sluis liggen en dan is dat je voordeur. Dus, een voordeur moet het goed doen om uiteindelijk de haven te kunnen bereiken. Het is uiteindelijk de geografische positie van Amsterdam die erg goed is met de Rijn en de achterlandverbindingen. Die grote schepen zijn getij-afhankelijk dus afhankelijk van eb of vloed dat ze erdoorheen kunnen. En met die nieuwe sluis kunnen ze getij-onafhankelijk erdoorheen. Dat bespaart natuurlijk heel veel geld voor onze klanten, de terminals. ARJEN VERKAIK: Die haveneconomie is van belang voor IJmuiden en voor Velsen omdat IJmuiden nooit IJmuiden zou zijn geweest zonder het kanaal. Het is een en al haveneconomie. Of het nu gaat om de maakindustrie aan het kanaal of het nu gaat om de visserij of het nu gaat over de offshore ze verdienen allemaal hun brood met die haveneconomie. En door die nieuwe zeesluis bevestig je de positie van de haveneconomie van de regio Amsterdam. De regio IJmond is bijzonder, want we hebben hier hele zware industrie we hebben een haveneconomie en we hebben natuurgebied. En dat ligt allemaal op één centimeter van elkaar verwijderd. Mensen liggen hier op het strand met uitzicht op de hoogovens en de toegangsdeur van Amsterdam. Dat is IJmuiden. Dat is Rauw aan Zee. JACK TIETS: Voor onze deur wordt de grootste sluis ter wereld gebouwd en ik denk dat het een hele grote, positieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid hier in de regio. En bovendien vinden we het zelf ook mooi om mee te mogen maken. Dat betekent voor mij dat ik er best trots op ben dat dat hier voor mijn deur gebeurt. Ja, en dat we dat ook mee mogen maken. En ik denk ook alle bewoners hier op het Sluizeneiland, de meeste althans die vinden dat wel heel mooi. JAAP BLOKLAND: Wat we gedaan hebben, is dat we bouwmethodieken gebruiken die we op verschillende plekken hebben gebruikt maar die combineren we nu in het bouwen van de sluis. Dat betekent dat we bestaande technieken inventief gebruiken om slim, snel en met minder hinder onze bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Het wordt de grootste zeesluis ter wereld, dat maakt het bijzonder en wat het ook bijzonder maakt, zijn de mensen met wie je die zeesluis mag maken. We hebben natuurlijk de partijen in de omgeving, gemeentes, het havenbedrijf Rijkswaterstaat, als beheerder, maar ook als onze opdrachtgever en natuurlijk intern onze eigen bedrijven die participeren in OpenIJ om dit project te bouwen, te financieren en te onderhouden gedurende 26 jaar. En dat maken we met elkaar waar. Dus iedereen die daaraan bouwt is trots dat hij daar z'n steentje aan bij mag dragen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Eronder staan de logo's van de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, de Port of Amsterdam, de gemeente Velsen en OpenIJ. Naast de Europese vlag staat: Medegefinancierd door de Europese Unie. De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.) DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? www.rijkswaterstaat.nl/nieuwezeesluisijmuiden. www.facebook.com/rijkswaterstaatzeesluisijmuiden. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

Bekijk de zeesluis van dichtbij

Aannemersconsortium OpenIJ heeft een uitkijkpunt gebouwd ten noorden van de Noordersluis, zodat geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen tijdens de werkzaamheden. Het uitkijkpunt staat binnen de hekken van het bouwterrein van OpenIJ (herkenbaar aan de bouwkeet) en is te vinden door de borden 'OpenIJ' te volgen. Het is voor bezoekers niet toegestaan om zich op het bouwterrein zelf te bevinden.

Nog meer weten over de sluis?

De provincie Noord-Holland heeft het initiatief genomen om een Sluis en Haven Informatiecentrum (SHIP) te ontwikkelen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, overheden langs het Noordzeekanaal en de havenbeheerders.

In het SHIP kunnen bezoekers de bouw van de nieuwe sluis, het sluizencomplex, de haven, de bedrijvigheid van nu en in de toekomst in en rond het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de beroepen in al haar facetten beleven. Voor meer informatie bezoekt u de website van SHIP.

Nieuws