IJmuiden: Zeesluis IJmuiden

Waarom

  • De Noordersluis bereikt in 2029 het einde van zijn technische levensduur.
  • Ook is de Noordersluis te klein geworden voor de steeds grotere zeeschepen.
  • Zeesluis IJmuiden laat toe dat schepen ook bij laag water vlot en veilig het sluizencomplex IJmuiden kunnen passeren.
  • Zo behoudt de Amsterdamse havenregio haar internationale allure.

Hoe

zeesluis IJmuiden is gebouwd tussen de huidige sluizen in

de nieuwe, grootste zeesluis ter wereld is 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep

Opening Zeesluis IJmuiden

Koning Willem-Alexander opende woensdagmiddag 26 januari 2022 Zeesluis IJmuiden. De opening van de zeesluis markeert de ingebruikname van de grootste zeesluis ter wereld.

Bouwperiode

De bouw van de zeesluis startte in juli 2016 en was in augustus 2021 klaar. Daarna volgde een periode van oefenen en testen door alle partijen die met de zeesluis gaan werken, zoals de bedienaars, de loodsen, de slepers en de vletterlieden. Ook is er geoefend met de hulpdiensten.

Sluizenroute

Bij een groot project als dit, is wat hinder niet te voorkomen. Tijdens de bouw kunnen er (korte) stremmingen voor de scheepvaart zijn. Vanaf het voorjaar 2018 was de sluizenroute afgesloten voor het doorgaande verkeer, maar sinds 29 maart 2021 kunnen fietsers en voetgangers weer gebruikmaken van de route.

Vanwege diverse werkzaamheden op het complex kan er mogelijk wel enige hinder op de route zijn voor fietsers en voetgangers. Een betrouwbaar alternatief is de Velserpont.

Selectieve Onttrekking

De maatregel Selectieve Onttrekking is een belangrijk onderdeel van het project Zeesluis IJmuiden. Door Zeesluis IJmuiden zal veel meer zoutwater het Noordzeekanaal instromen. Om natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening te beschermen tegen verzilting, is een oplossing gevonden in het selectief afvoeren van dit zoute water via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden.

Daarvoor bouwen we in het Binnenspuikanaal een dam, ten noorden van de zeesluis, met onderin een opening. Naar verwachting is deze constructie eind 2024 klaar.

Wat

Samenwerking

Rijkswaterstaat werkte bij de bouw van Zeesluis IJmuiden samen met de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen.

Nog meer weten over de sluis?

In het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) kunnen bezoekers terugkijken op de bouw van Zeesluis IJmuiden. Daarnaast kunnen bezoekers het sluizencomplex IJmuiden, de haven, de bedrijvigheid van nu en in de toekomst in en rond het Noordzeekanaalgebied (NZKG) en de beroepen in al haar facetten beleven.

SHIP is een initiatief van de provincie Noord-Holland in samenwerking met Rijkswaterstaat, overheden langs het Noordzeekanaal en de havenbeheerders. Voor meer informatie bezoekt u de website van van SHIP.

Nieuws

Onderliggende pagina's