Hinder en maatregelen

De draaibrug Montfoort (IJsselbrug) is in het winterseizoen 22/23 gerenoveerd en sinds 17 mei 2023 weer in gebruik. Na oplevering zijn er problemen opgemerkt aan de aandrijving van het opzetwerk.

Het opzetwerk is een elektromechanisch systeem die het mogelijk maakt de brug soepel te laten draaien.

Om storingen in de toekomst te voorkomen zijn aanvullende werkzaamheden nodig. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de brug tussen 22 augustus en 22 september 2023 3 keer in de avond en nacht afgesloten. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden.

Werkzaamheden 22 augustus

Op dinsdag 22 augustus vonden van 21.00 tot ongeveer 01.00 uur de eerste werkzaamheden plaats.

Deze werkzaamheden bestonden uit het handmatig demonteren, het inspecteren en opmeten van de lagers, die we na inspectie weer terugplaatst hebben. Na het terugplaatsen controleerden we door middel van handbediening de werking van de brug. De eindtijd van de werkzaamheden was afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden.

Vervolgwerkzaamheden

Op 13, 20 en 21 september wordt verder gewerkt aan de brug. Tijdens deze laatste werkzaamheden wordt er gewerkt aan de aandrijving van het opzetwerk.

Op 13 september werken we na de laatste brugdraai (21.00 uur) aan een noodstroomaggregaat en een bewakingsunit voor de afsluitboomlampen. Deze onderdelen zijn nageleverd. Een deel van de weg wordt afgezet met pionnen, het verkeer mag gewoon gebruik maken van de brug.

Op 20 en 21 september werken we van 21.00 tot 05.00 uur aan het opzetwerk en de afstelling van de tandwielen. Tijdens deze werkzaamheden is de brug bereikbaar voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding ingesteld, vooraankondigingen hiervoor zijn al geplaatst.

Hinder (vaar)wegverkeer

Om de hinder voor de recreatievaart zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden in de avond en nacht plaats. Dit is na het laatste bedienmoment van de draaibrug.

Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de N204 en N228. Dit is ongeveer 5 minuten extra reistijd. (Brom)fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik maken van de brug. Het kan zijn dat ze enkele minuten moeten wachten op verzoek van verkeersregelaars.

Mogelijke hinder omgeving

De werkzaamheden vinden onder de brug plaats en worden alleen handmatig uitgevoerd. Dit betekent dat er mogelijk ‘sleutel’-geluiden hoorbaar zijn. We maken geen gebruik van een aggregaat. Medewerkers dragen een hoofdlamp en onder de brug wordt een werklamp gebruikt. Alleen in het uiterste geval maken we gebruik van bouwlampen. Zo proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Ter hoogte van de IJsselkade plaatsen we tijdens de werkzaamheden een werkvlot onder de brug waar vanaf de werkzaamheden plaatsvinden. In de vaarweg leggen we vanwege de veiligheid aan beide zijden een ballenlijn.