Planning en procedure

Planning en procedure

Hier vindt u de planning van en de procedure rond de werkzaamheden aan de Afsluitdijk.

Wanneer

April 2019 Start uitvoering
2019

Versterken dijklichaam

2019

Bouw gemalen Den Oever

2020

Verbeteren snelweg A7

2021

Aanleg Vismigratierivier

2021

Bouw keersluis Den Oever

2021

Bouw spuisluizen Den Oever

2021

Bouw keersluizen Kornwerderzand

2022

Renovatie bestaande Spuisluizen

Eind 2025 Uitvoering gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Uitspraak rechtszaak afsluiting fietspad Afsluitdijk

De rechtbank Midden-Nederland stelt Rijkswaterstaat in het gelijk in een rechtszaak die de Fietsersbond had aangespannen na het besluit om het fietspad over de Afsluitdijk tijdelijk af te sluiten. Volgens de rechter heeft Rijkswaterstaat de belangen van fietsers voldoende serieus afgewogen bij de plannen voor renovatie van de Afsluitdijk.

Aanleiding rechtszaak Fietsersbond

Rijkswaterstaat versterkt de komende jaren de Afsluitdijk. Vanwege de grootschalige werkzaamheden en de beperkte ruimte is het fietspad langdurig afgesloten. Fietsers en wandelaars kunnen gebruik maken van de gratis fietsbus. De Fietsersbond was echter van mening dat het fietspad open moest blijven als onderdeel van het rondje IJsselmeer. Na een bezwaar op het Verkeersbesluit om het fietspad af te sluiten ging de Fietsersbond in beroep. De hoorzitting was 9 maart 2020.

Als de werkzaamheden aan de Afsluitdijk klaar zijn, kunnen fietsers en wandelaars naast het bestaande fietspad ook gebruik maken van een nieuw pad aan de Waddenzeezijde. Daarmee wordt de Afsluitdijk nog aantrekkelijker, ook voor fietsers.