Visie op duurzame leefomgeving

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. Hierbij streven we naar een duurzame leefomgeving. Zo blijft ons land ook voor volgende generaties een schone, groene en prettige plek om te leven.

Ambitie Rijkswaterstaat: klimaatneutraal en circulair werken in 2030

Ons doel is helder: in 2030 willen we klimaatneutraal zijn en circulair werken. Dit betekent dat we geen broeikasgassen uitstoten of dat we deze uitstoot compenseren. Alle elektriciteit die we gebruiken, wekken we zelf op. We gebruiken zo min mogelijk primaire grondstoffen en hergebruiken vrijkomende materialen veilig en hoogwaardig.

Via onze belangrijkste speerpunten; energie en klimaat, circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling werken we hieraan. Maar een gezonde leefomgeving is breder dan dat. Daarom richten we ons bijvoorbeeld ook op natuur en biodiversiteit en bermonderhoud.

Verantwoordelijkheid nemen

Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid nemen: voor ons milieu, ons energiegebruik en onze grondstoffen. Dit staat centraal in ons werk. We maken continu afwegingen. Daarbij kijken we hoe we zo duurzaam mogelijk aan onze veiligheids- en bereikbaarheidsdoelstellingen kunnen voldoen.

Energie en klimaat

We willen zo min mogelijk energie gebruiken, alle elektriciteit die we nodig hebben zelf opwekken en onze CO2-uitstoot verlagen tot 0. Brandstoffen die we extra nodig hebben kopen we groen in en we werken samen om energie te laten opwekken op rijksgronden. Lees meer over energie en klimaat.

Circulaire economie

We willen zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken en vrijkomende materialen veilig en goed opnieuw gebruiken. Hierbij proberen we afval te vermijden. Versleten beton gebruiken we bijvoorbeeld als nieuw materiaal voor een snelweg om minder waardevolle grondstoffen te gebruiken. Lees meer over circulaire economie.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Wij werken samen met gebiedspartners om een gebied duurzaam in te richten; wat willen zij en wat willen wij met een gebied. Daarna kijken we hoe we verschillende functies, zoals waterveiligheid, economie of recreatie, slim kunnen combineren. Lees meer over duurzame gebiedsontwikkeling.