Programma Maaswerken, locatie Maastricht

Avenue Ceramique 125
6221 KV Maastricht

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefoon 088 - 797 41 50

Het programma Maaswerken is verantwoordelijk voor één van de grotere infrastructurele projecten in Nederland. Over een totale afstand van 222 km werkt het projectbureau aan de 3 doelstellingen: bescherming tegen hoogwater, verbetering van de vaarweg en natuurontwikkeling.