District Oost: Hengelo

Brugginksweg 6
7555 PB Hengelo

Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Telefonisch contact locatie Hengelo

Voorwerp of dier op de weg? Of schade aan het asfalt? Voorkom een ongeluk:

  • 0800 - 8002

Voor contact met een medewerker op locatie Hengelo:

  • 088 - 797 36 36

District Oost-Nederland Oost

Het district Oost-Nederland Oost is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van:

  • de autosnelwegen A1, A18, A35
  • de N-wegen N18, N35, N36, N48
  • Twentekanalen

De districten spelen een belangrijke rol in alle processen en de uitvoering van taken in de regio. Oost-Nederland (ON) heeft de districten Noord, Oost en Zuid, waar verschillende inhoudelijke teams samenwerken over de districten heen.

Voor Rijkswaterstaat is het beheren van de assets in onze netwerken een kerntaak. Zo willen we meer grip krijgen op de lange termijn prestaties, risico’s en kosten van onze assets. Als beheerder van ons areaal zorgen we dat onze assets voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken, zoals beschikbaarheid en veiligheid. Dit doen we door actuele en volledige areaalgegevens door te vertalen naar een stabiele programmering vanuit professioneel opdrachtgeverschap.

Vanzelfsprekend hebben we contact met betrokken organisaties en stakeholders in onze omgeving. Samen met hen stemmen we de (gezamenlijke) maatschappelijke opgaven met elkaar af en versterken deze waar mogelijk. Met de juiste informatie kunnen we risico- en kansgestuurde keuzes maken in wat we wel en niet doen met de middelen waarover we beschikken.