Wim Fabries

Wim Fabries (1964) is sinds 1 april 2022 hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

'Ik werk graag samen met mensen aan het verbeteren van organisaties. Voor uitvoeringsorganisaties als de onze vind ik het belangrijk dat we heldere en korte lijnen hebben en zo veel mogelijk mandaat neerleggen bij de mensen die het moeten doen. Operationele organisaties met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid zoals Rijkswaterstaat zijn gebaat bij snelheid, slagkracht en een focus die gericht is op de buitenwereld. Daaraan wil ik heel graag mijn steentje bijdragen.'

Wim Fabries, Hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Wim Fabries studeerde in 1987 af aan de Haagse Hogeschool als elektrotechnisch ingenieur. Tot 2000 was hij in diverse functies werkzaam bij KPN en Logica Consulting. Daarna trad Fabries in dienst bij NS, waar hij tot 2014 werkzaam was als directeur Vervoer bij NS Reizigers. Tot 2017 was Fabries vanuit NS bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu aangesteld als landelijk Programmadirecteur European Rail Traffic Management System (ERTMS). Voordat hij in 2022 HID bij RWS Zuid-Nederland werd, was Fabries directeur van het hoogspanningsbedrijf Qirion (onderdeel van netbeheerder Alliander).