Joost de Ruig

Joost de Ruig is sinds 2020 hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Het netwerk en de taken van Rijkswaterstaat zijn buitengewoon. Iedereen kent de (vaar)wegen en maakt er (bijna) dagelijks gebruik van. Rijkswaterstaat-medewerkers staan steeds beter midden in de maatschappij om samen met bestuurders van andere overheden, bewoners, bedrijven en belangengroeperingen een efficiënt en kwalitatief prima gebruik van de Rijkswaterstaat-netwerken te realiseren.

Joost de Ruig, hoofdingenieur-directeur Noord-Nederland

Joost de Ruig (1963) studeerde in 1987 af als fysisch geograaf aan de Universiteit Utrecht. Daarna trad hij dienst bij Rijkswaterstaat, waar hij werkte als projectleider en afdelingshoofd bij het Rijksinstituut voor Kust en Zee, Dienst Getijdewateren en Zeeland.

Nadat hij enige jaren bij DG Water (ook Verkeer en Waterstaat) actief was, werd De Ruig in 2005 directeur Wegen en Verkeer bij Noord-Nederland en in 2010 directeur Water en Scheepvaart in Oost-Nederland. In 2012 vertrok hij naar het hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, waar hij tot 2020 directeur was. Daarna hervatte hij zijn loopbaan weer bij Rijkswaterstaat.