Duurzame leefomgeving

Duurzame leefomgeving

Bij Rijkswaterstaat werken we samen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Leefbaar door dagelijks te werken aan een duurzame leefomgeving, zodat ons land ook voor volgende generaties een schone, groene en prettige plek is om te leven.

Duurzaamheid gaat over verantwoordelijkheid nemen voor ons landschap, energieverbruik, ons water en onze grondstoffen. Dat is leidend in al ons handelen. Daarbij kijken we ook verder dan de netwerken die we hebben: het hoofdwatersysteem, hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. We werken daarnaast ook aan thema’s als bodem, biodiversiteit, klimaatadaptatie en zwerfafval.

Werken vanuit de impact op de aarde

Als grote opdrachtgever van infraprojecten hebben we de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. We redeneren vanuit de impact op de aarde. Onze drie inhoudelijke speerpunten: Energie & klimaat, Circulaire economie en Duurzame gebiedsontwikkeling zijn de motor achter ons handelen.

Samenwerken

Deze ambities kunnen we alleen bereiken als we samenwerken. We zijn een betrouwbare, professionele en zichtbare partner binnen de duurzaamheidstransitie van Nederland. Met andere publieke opdrachtgevers bundelen we daarom onze krachten, voor meer impact, het ontwikkelen van kennis, en het aanjagen van innovatie. Vanuit onze rol als opdrachtgever en inkoper werken we samen met marktpartijen om aanleg, onderhoud en gebruik van onze infrastructuur te verduurzamen.