Rick Lindeman
Rick Lindeman Blog

Samen doortrappen

Ik zet aan en trap voorovergebogen de Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal op. Zou ik mijn beste tijd verbeteren? Strava houdt dat prima bij. En dat niet alleen, dankzij deze app en andere databronnen kunnen we ons fietsbeleid verder verbeteren.

Een King of the Mountain ben ik nog niet, wel beklim ik ‘de Daf’, zoals we de brug in Utrecht liefkozend noemen, elke keer wat sneller. Ik ben blij met mijn app: om mijn sportieve prestaties te meten. Maar ook vanuit mijn rol als adviseur Duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat.

Door alle fietstochtjes op te tellen komen we veel te weten over fietsen in Nederland

Want door al die fietstochtjes op te tellen, komen we veel te weten over fietsen in Nederland. Met Strava en andere databronnen - denk aan al die crossende thuisbezorgers in de stad - krijgen wij als beleidsmakers waardevolle input. We zien bijvoorbeeld welke route fietsers kiezen, en waar en hoelang ze moeten wachten.

Datavijver

Om een goed fietsbeleid te maken, moet je een aantal zaken weten. Voor bijvoorbeeld soepele doorfietsroutes, of de slimste fietsroute naar het station, moeten we weten hoeveel mensen er op een bepaald punt fietsen. Maar ook of ze het prettig vonden, waar ze vandaan kwamen en via welke routes.

Met gemeentes en provincies hebben we een standaard voor het meten afgesproken. Telbureaus tellen volgens die standaard en slaan de gegevens op in het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), dé nationale datavijver met informatie over het gebruik van onze (fiets)wegen.

Net even anders

Toch zijn er nog wat aandachtspunten. Zo werken alle apps net even anders. Ze gebruiken andere bestandstypes en geven bijvoorbeeld per minuut of per kilometer een signaal af. Ook gaan veel apps maar over één specifieke groep. Bijvoorbeeld werknemers, wielrenners of maaltijdbezorgers.

Niemand zit erop te wachten dat de overheid weet waar je fietst

Bovendien is privacy erg belangrijk. Niemand zit erop te wachten dat de overheid weet waar je fietst. Daarom maken we de data anoniem. Ook moet je duidelijk afspreken wie die data mag raadplegen. Gelukkig zijn er daarvoor Europese regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tour de Force

Samen met betrokken partners als overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties maken we goede afspraken en vergelijken we onze data. Bovendien laten we slimme wetenschappers naar de data kijken, zodat we ook meer begrijpen van groepen die we nog niet goed kennen. Zo kunnen we steeds meer verbeterstappen maken in ons fietsbeleid.

Als wegkapitein Fietsdata van de Tour de Force breng ik de juiste mensen bij elkaar om die stappen ook echt te maken.

Duurzame mobiliteit

We beheren honderden kilometers fietspaden en voor fietsers toegankelijke wegen. Daarnaast liggen er nog vele fietspaden van andere overheden op ons grondgebied. Met de inzichten uit data weten we op welke plekken we het best kunnen investeren in de fiets. En daarmee in duurzame mobiliteit, minder CO2-uitstoot en een gezondere levensstijl.

Nadrukkelijke rol

Fijn dat ook onze huidige staatssecretaris de fiets omarmt. Vivianne Heijnen schreef in juli aan de Tweede Kamer dat de fiets steeds meer onderdeel van het hele mobiliteitssysteem wordt. En een steeds nadrukkelijkere rol speelt in het oplossen van ándere maatschappelijke vraagstukken dan bereikbaarheid. Ze stelde dan ook voor om ‘samen door te trappen’. Nou, dat geldt even niet voor mij, nu ik weer in volle vaart de Daf afdaal ;-).