Procedure schade claimen

U heeft een schade aan uw motorvoertuig of een andere schade opgelopen die u wilt verhalen op Rijkswaterstaat. Hier kunt u de procedure nalezen voor het claimen van een schade.

Afhankelijk van de aard van de schade kiest u een schadeformulier. Houd rekening met voorwaarden waaraan een aansprakelijkstelling moet voldoen en welke reactietermijn wij hanteren.

Indienen aansprakelijkstelling

U kunt bij Rijkswaterstaat verschillende soorten schade claimen. Hiervoor hebben we specifieke formulieren.

Online schadeformulier

Heeft u een schade aan uw (Nederlandse) motorvoertuig, dan kunt u gebruik maken van het digitale schadeclaimformulier.

Offline schadeformulieren

Voor overige aansprakelijkstellingen downloadt u een van deze formulieren:

Stuur het ingevulde formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Afdeling BJV Schade
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Vereisten aansprakelijkstelling

Uw aansprakelijkstelling moet voldoen aan de volgende eisen:

  • de schade is ontstaan op een snel- of autoweg of vaarweg
  • u dient een volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier weggebruiker of schadeformulier vaarweggebruiker in
  • als u schade claimt, dient u de gestelde toedracht, de gestelde schade en het verband tussen de schade en de toedracht in voldoende mate aannemelijk te maken. Bewijsmiddelen zijn bijvoorbeeld een politierapport en een foto van de schade. Op de foto moet het kenteken van het voertuig goed zichtbaar zijn, zodat duidelijk is dat het om schade aan uw voertuig gaat. Verklaringen van getuigen kunnen u helpen aannemelijk te maken dat de schade is ontstaan op de (vaar)weg die u aangeeft. Stuur deze mee als bijlage met het schadeformulier.

Reactietermijn

Rijkswaterstaat streeft ernaar om u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, te informeren over de afhandeling van uw ingediende schadeclaim.

Voor vragen over de status van uw ingediende schadeformulier kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn 0800-8002 (gratis).