Interview

Verplaatsing roeivereniging De Stern in IJmuiden

Gepubliceerd op: 18 juni 2024, 07.00 uur

De komst van Zeesluis IJmuiden zorgde voor grote veranderingen op het sluizencomplex in IJmuiden. Zo werd in 2014 al duidelijk dat roeivereniging De Stern in IJmuiden verplaatst zou moeten worden, wat uiteindelijk in april 2024 is gerealiseerd.

Wat was de noodzaak van deze verplaatsing? Hoe ging het proces? En welke voorbereidingen werden getroffen? Wij spraken met Ron Apeldoorn, bestuurslid van de roeivereniging, en Klaas de Goede van Rijkswaterstaat over wat hier allemaal bij kwam kijken.

Ruimte voor Zeesluis IJmuiden

Per 1 april 2024 is roeivereniging De Stern, voorheen jaren gevestigd aan de zuidzijde van het Sluiseiland in IJmuiden, verplaatst naar haar nieuwe locatie. Door de bouw van Zeesluis IJmuiden kon de roeivereniging hier niet blijven.

Om ruimte te maken voor de zeesluis, werd de vaarroute van schepen vanuit zee door de Middensluis afgebogen richting het zuiden. Ook werd het Zuidersluiseiland 150 m ingekort. Dit betekende dat roeiers eerder in het vaarwater van de grote schepen terecht zouden komen en minder ruimte in de luwte zouden hebben.

Apeldoorn: 'De oude locatie aan de zuidzijde van het Noordzeekanaal zou hierdoor onveilig worden voor de roeiers. Daarom was het belangrijk dat de roeivereniging verplaatst zou worden naar een nieuwe, veiligere plek.'

Voorbereidingen voor de verplaatsing

Bij het verplaatsen van de roeivereniging kwam veel kijken, zoals het aanvragen van de omgevingsvergunning en het vinden van een geschikte locatie.

De Goede vertelt over de voorbereidingen: 'Roeivereniging de Stern heeft samen met Rijkswaterstaat en andere partijen, waaronder het Recreatieschap Spaarnwoude en de gemeente Velsen, hard gewerkt om het project te realiseren. Er zijn 2 overeenkomsten gesloten: 1 vaststellingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en De Stern over de schadeloosstelling en 1 bestuurlijke overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en het Recreatieschap Spaarnwoude over de benodigde werkzaamheden voor de nieuwe locatie. Denk aan het verplaatsen van een vissteiger, het plaatsen van afmeerpalen en de aanleg van een toegangsweg.'

Heel simpel gezegd, betekent dit dat de roeivereniging financiële steun kreeg van Rijkswaterstaat en een helpende hand om de nieuwe locatie geschikt te maken voor de komst van de vereniging. Het verplaatsen en afbouwen van de huisvesting regelde de vereniging grotendeels zelf.

Apeldoorn: 'veel vrijwilligers van de vereniging hebben zich actief ingezet en geholpen bij de afbouw van het oude gebouw en de realisatie van het nieuwe gebouw.'

De rol van Rijkswaterstaat

We namen tijdens dit project de algemene begeleiding en de financiering van de overeenkomst met het recreatieschap op zich. Ook faciliteerden we de afspraken en gesprekken met de andere betrokken partijen.

De Goede nam deze taken als gebiedsadviseur op zich: 'Rijkswaterstaat verstrekte financiering voor de nieuwe locatie en bijbehorende infrastructuur, zoals toegangswegen, parkeerplaatsen, en nutsvoorzieningen. Daarnaast begeleidden wij het proces door regelmatig overleg te organiseren met de roeivereniging, het recreatieschap, de gemeente Velsen en andere partijen om de voortgang te bewaken.'

'Dankzij deze coördinatie en ondersteuning konden de noodzakelijke aanpassingen op tijd worden gerealiseerd, ondanks uitdagingen zoals stijgende bouwkosten.'

Omgevingsmanagement

In de vaststellingsovereenkomst was opgenomen dat roeivereniging De Stern de taak van omgevingsmanagement zelf zou oppakken.

Apeldoorn vertelt hoe De Stern dit aangepakte: 'We hadden veel contact met bewoners en de bewonersvereniging van de nieuwe locatie. Eerst was er wel wat angst bij de bewoners voor geluidsoverlast, daar hebben we ze in kunnen geruststellen. We proberen actief een bijdrage te leveren aan de buurt door ons gezicht te laten zien op andere momenten en mensen zich welkom te laten voelen op de vereniging.'

Nieuwe locatie

Roeivereniging De Stern zit nu bijna 2 maanden op haar nieuwe locatie. Apeldoorn vertelt hierover: 'Onze nieuwe locatie in Spaarndam, onder het Recreatieschap Spaarnwoude, biedt onze roeivereniging een ideale omgeving. Het gebied staat bekend om zijn natuurlijke schoonheid en recreatieve mogelijkheden.'

'De nieuwe locatie biedt rust en veiligheid, met minder scheepvaartverkeer op het water. We hebben geïnvesteerd in moderne faciliteiten, waaronder een nieuw clubhuis met kleedkamers, douches en een kantine, een nieuwe loods en aanlegsteiger. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een NOM (Nul-op-de-meter)- gebouw. Met 18 zonnepanelen proberen we energieneutraal te zijn. Kortom, we zijn ontzettend blij met deze nieuwe locatie.'