Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat zet weer een mooie stap naar meer sociale impact door samenwerking

Gepubliceerd op: 13 juni 2024, 12.21 uur

Op 6 juni 2024 is er een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend tussen Rijkswaterstaat en het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten om met gezamenlijke inspanningen bij te dragen aan het bevorderen en realiseren van sociale impact.

Door op een vernieuwende wijze met opdrachtnemers en gemeenten samen te werken, kunnen, volgens Team Groeituin Social Return (Rijkswaterstaat), veel duurzame plaatsingen gerealiseerd worden. Medeondertekenaars waren Hart van West-Brabant en ISD Brabantse Wal.

Met het afsluiten van deze samenwerking zet Rijkswaterstaat een belangrijke volgende stap in het realiseren van een landelijke dekking in alle 35 arbeidsmarktregio’s. Het doel van deze samenwerking is om de arbeidsontwikkeling en participatie te bevorderen bij mensen die moeilijk werk of een opleiding vinden. Door de samenwerking wordt er beter ingespeeld op de behoeftes van onze opdrachtnemers om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten.

Tot nu toe zijn er MoU’s afgesloten met Landelijk UWV (17 oktober 2023) provincie Zeeland (7 december 2023) en de gemeente Groot-Amsterdam (21 maart 2024). De ondertekening met Landelijk WSP Gemeenten past in de strategie een brede landelijke dekking in alle 35 arbeidsmarktregio’s binnen Nederland te realiseren.

Groeituin Social Return

Social Return is een instrument waarbij de overheid haar inkoopkracht benut om samen met de markt sociale impact te realiseren. Als Groeituin dagen wij onze opdrachtnemers uit om te onderzoeken op welke manier zij sociale impact kunnen maken, pas send binnen de bedrijfsvoering van hun organisatie.

Met de Groeituin Social Return zetten we ons in om samen met opdrachtnemers mensen naar duurzaam werk te begeleiden. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt en de Groeituin beweegt organisch mee met de ontwikkelingen binnen de overheid en de (arbeids-)markt. 

De Groeituin biedt advies en ondersteuning aan alle opdrachtnemers van Rijkswaterstaat. Zij denkt vanuit haar expertise en netwerken mee om tot de gewenste sociale impact te komen. Hierin zoekt Rijkswaterstaat actief de samenwerking met de 35 arbeidsmarktregio’s en sociaal ondernemers in het land. 

Rijkswaterstaat onderhoudt daarom een landelijk netwerk met UWV, Gemeenten en Werkgeverservicepunten uit de verschillende arbeidsmarktregio’s. Zij zijn namelijk de experts van de regionale arbeidsmarkt. Deze regionale experts kunnen de opdrachtnemer van Rijkswaterstaat bijvoorbeeld ondersteunen in het vinden van personeel uit 1 van de Social Return-doelgroepen of in contact brengen met een sociaal ondernemer of aansluiting vinden bij een regionaal programma.

Verbinding tussen de arbeidsmarktregio’s

Met deze samenwerking dienen de adviseurs van het Landelijk WSP Gemeenten (LWSP-G) als verbindingsofficieren tussen Rijkswaterstaat, haar opdrachtnemers en de arbeidsmarktregio’s. LWSP-G heeft ervaring met het leggen van verbindingen met arbeidsmarktregio’s en kennen de verschillende manieren van werken in de arbeidsmarktregio’s. 

Hierdoor komen zij tot meer harmonisatie, waar alle partijen van profiteren. De ondertekening van de samenwerking vindt niet zonder reden in West-Brabant plaats: 'Een van onze voorbeeldregio’s op het gebied van uitvoering met een vast regionaal aanspreekpunt en adviseurs voor de lokale opdrachtpartners van Rijkswaterstaat. Hiermee vergemakkelijken we het vinden van een passende plek voor de inwoners; bijvoorbeeld een werkplek of opleiding.' Aldus Brigitte Jansen. 

Het Landelijk WSP Gemeenten ondersteunt werkgevers met een landelijk opererend bereik bij het implementeren van inclusief HR-beleid. Dit gebeurt in samenwerking met de arbeidsmarktregio's en het Landelijke UWV. De arbeidsmarktregio's worden zo geholpen bij het verbeteren van hun dienstverlening aan werkgevers. LWSP-G helpt werkgevers en regio's navigeren in dit complexe speelveld en duurzame oplossingen te ontwikkelen.