Nieuwsbericht

Noorderpier Hoek van Holland gedeeltelijk dicht; 31 mei 2024

Gepubliceerd op: 17 mei 2024, 13.46 uur - Laatste update: 29 mei 2024, 10.47 uur

De laatste 600 m van de Noorderpier in Hoek van Holland wordt met ingang van 31 mei 2024 vanuit veiligheidsoverwegingen afgesloten. De werkzaamheden daarvoor vinden plaats op 31 mei 2024. Het grootste deel van de pier blijft beschikbaar voor voetgangers.

Overstromingsgevaar

De Noorderpier is een golfbreker die door Rijkswaterstaat wordt onderhouden. De weg die eroverheen loopt is een onderhoudsweg. Grote zeeschepen varen hier via de Nieuwe Waterweg van en naar de haven van Rotterdam. Bij hoge waterstanden (springtij) of bij storm kan de pier overstromen.

Dit risico bestaat ook bij mooi weer. Golven van passerende schepen kunnen de pier onverwacht en zonder tekenen vooraf overstromen. Golfslag in combinatie met overstroming van de pier zorgen zeer regelmatig voor een onveilige situatie op de pier, waarbij (zwaar) gewonden vallen, ook tijdens zomerse omstandigheden en lage waterstanden.

Het is niet te voorspellen wanneer deze situatie optreedt en met welke kracht de golven over de pier heen spoelen. Maar als het gebeurt kunnen de gevolgen en de impact groot zijn. Met name het gedeelte van de Noorderpier dat in zee uitloopt is gevaarlijk, omdat er bij overstroming geen mogelijkheid is om te vluchten naar de duinen of het strand.

Daarom wordt dit deel (ongeveer 600 m) nu afgesloten met een hek om ongelukken te voorkomen.

Veiligheid bezoekers

De verwachting is dat het aantal bezoekers aan het strand en de pier zullen toenemen vanwege de nieuwe eindbestemming van de metro (Hoekse Lijn) die sinds eind maart 2023 in gebruik is genomen. Bezoekers kunnen nu direct vanuit de metro het strand oplopen.

De verwachte toename van de bezoekersaantallen, en het risico dat voetgangers op de pier lopen, is de aanleiding voor het afsluiten van het laatste deel van de pier. De waarschuwingsborden die langs de pier staan worden vernieuwd om bezoekers blijvend te attenderen op de risico’s door golfslag.

Werkzaamheden Noorderpier

De laatste 600 m van de pier wordt afgesloten door middel van een hek. Betrokken overheden en hulpdiensten hebben wel toegang tot dit deel van de pier voor onderhoud en calamiteiten.

De werkzaamheden voor het plaatsen van het hek vinden plaats op 31 mei 2024. Dit kan enige geluidsoverlast geven in de directe omgeving van de pier.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.