Nieuwsbericht

Een veilige dijk voor Marken

Gepubliceerd op: 27 mei 2024, 12.30 uur - Laatste update: 29 mei 2024, 14.14 uur

Rijkswaterstaat bouwt samen met aannemerscombinatie Hof op Marken aan een nieuwe, toekomstbestendige dijk aan de westzijde en zuidzijde van Marken. Dankzij de bekleding en stabiele opbouw beschermt de dijk Marken de komende 50 jaar tegen hoogwater. Hoe dat werkt, leggen we hier uit.

Buitenberm met stortsteen

De buitenberm loopt flauw op en is bekleed met stortsteen (grote brokken natuursteen). Dit breekt de golven. Ook slaan de golven minder snel over de dijk. Daarnaast beschermt deze opbouw tegen het wegspoelen van de ondergrond.

Stevig fundament

De versterkte dijk is opgebouwd uit meerdere zandlagen, stortsteen en zetsteen. Door deze opbouw is de versterkte dijk direct na oplevering zeer sterk.

Breed en stabiel

De nieuwe dijk is breder en daardoor ook stabieler. Door de breedte spoelt er ook niet zo snel water over de dijk.

Buitentalud met zetsteen

Het buitentalud is bekleed met zetsteen. Deze regelmatige stukken steen beschermen de dijk tegen aantasting door golven en hoogwater.

Binnenzijde met gras en klei

Het binnentalud en de binnenberm zijn bekleed met klei en gras. Hierdoor is de dijk beter bestand tegen water en weersomstandigheden.

Teensloot

Bij uitzonderlijke stormen kan er water over de dijk stromen. Daar is in het ontwerp rekening mee gehouden. De dijk kan tegen een storm die gemiddeld eens in de 100 jaar voorkomt, waarbij er op 1 m dijk 5 l water per seconde over de dijk stroomt.

Dit water komt dan in de teensloot. Daar wordt het weggepompt naar het Markermeer.

Dijkhoogte

Na oplevering is de dijk 1.55 m tot 1.85 m boven NAP, afhankelijk van de locatie. Na 50 jaar - de minimale levensduur van de versterkte dijk – is de bodem gedaald en heeft er zetting plaatsgevonden. De dijk is dan nog steeds waterveilig. Bij het ontwerp van de dijk is rekening gehouden met een stijging van het Markermeerpeil.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Marken is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. De dijk van Marken maakt hiermee deel uit van de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Bekijk de infographic en zie alle informatie nog een keer op een rijtje.